Pihls – specialisten på logistiklösningar

PIHLS i Eskilstuna är företaget som erbjuder sina kunder helhetslösningar, allt från paketering och emballagehantering till transporter, industriservice och lagerhantering.
– Vi tar hand om det som ligger utanför kundernas kärnverksamheter och ger dem bästa möjliga service inom logistik, säger företagets ägare Roger Pihl.

PIHLS grundades 1959 av Kaj Pihl i liten skala i Bolinder Munktells lokaler i Eskilstuna. Phils Industriservice, numera PHILS Sweden AB, bildades 1979 och sedan 2002 drivs företaget av andra generationen genom VD Roger Pihl. Företaget sysselsätter cirka 40 anställda.
Fordonsindustrin är den största kundgruppen, till exempel VCE, Volvo Parts, Volvo Wheel Loaders, GKN, AQ Gruppen och en rad olika internationella kunder.
Företaget erbjuder ompaketering, sortering, montering, tvätt och rostskydd. Det ompaketerade godset kan vara allt från småskruv till motorer och hytter. I produktionslokalerna finns bra hjälpmedel för att klara tunga lyft och hantera otympligt gods.
Om godset kräver någon bearbetning så löses det också på PIHLS.
– Om gods ska ligga länge kan vi rostskydda och lagra det i våra 17000 kvadratmeter stora lagerhallar. Vi kan också tvätta godset från rostskydd och sedan skicka det på just in time-leveranser till fabriken, berättar Roger Pihl.
Genom att låta PHILS rostskyddsbehandla detaljer inför lagring och paketering undviker kunderna obehagliga överraskningar. Företaget rostskyddsbehandlar allt från små detaljer upp till stora objekt för fordonsindustrin.

Emballagehantering
PIHLS har också en stor avdelning som jobbar med emballagehantering, där man tar hand om pallar och kragar. Företaget ansvarar för Volvo Construction Equipments och Volvo Parts emballagehantering. Med många års erfarenhet kan PIHLS möta Volvos krav på kvalitet, regler och rutiner.
– Vi handhar Volvofabrikernas pallar som därefter distribueras till kunder över hela världen, berättar Roger Pihl.
Inom transportdelen har PIHLS långtradare, budbilar och sex kranbilar som jobbar bland annat för byggvaruhandeln, till exempel Beijer och XL Bygg.
För avtalade bud- och expresskunder har företaget en inställelsetid på 20 minuter inom Eskilstuna, vilket uppskattas när det är bråttom.

Helhetslösningar
– Det är inte många i vår bransch som erbjuder både lagerhantering, paketering, rostskyddsbehandling och transporter. Vi kan erbjuda helhetslösningar till våra kunder, säger Roger Pihl.
Affärsidén hos PIHLS är att i varje led av verksamheten göra det yttersta för att möta de anställda, kunderna och samhällets krav på kvalitet, etik, säkerhet och miljö.
Fastigheterna där verksamheterna bedrivs finns i egen ägo genom PIHLS Fastigheter, där även bostadsfastigeter finns i beståndet.
– Vi ser med tillförsikt på framtiden och har en stor potential att ta emot nya kunder, säger Roger Pihl avslutningsvis.


Utbildning/Forskning/Samverkan SNL 2014-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-2

Huvudtema: Utbildning/Forskning/Samverkan
En inspirationsresa

I det här numret av Näringsliv bjuder vi på en spännande blandning av olika teman. Det kan liknas vid en inspirationsresa med inslag från flera olika regioner, från norr till söder och från akademin till tillverkningsindustrin som exempel ...

Back to top