Tunafastigheter storsatsar på bostadsproduktion

Efter åtskilliga år med en stadig befolkningsökning är Eskilstuna i stort behov av fler bostäder i alla upplåtelseformer. En ökad rörlighet på bostadsmarknaden skulle inte bara möta det aktuella behovet, utan också vara långsiktigt positiv för staden som då skulle kunna erbjuda mer anpassade bostäder för en större målgrupp.

Privatägda Tunafastigheter gör nu stora investeringar för att möta framtida bostadsbehov i Eskilstuna. Ur ett långsiktigt perspektiv är det investeringar som kommer att stärka Eskilstuna som etablerings- och boendeort i hjärtat av Mälardalen.
– Eskilstunas invånare och företag känner oss framförallt som ett kommersiellt fastighetsbolag som utvecklar och hyr ut verksamhetslokaler. Det har vi gjort i över 30 år, och det kommer vi naturligtvis att fortsätta med. Den största utvecklingen just nu sker dock på bostadssidan för vår del, kommenterar Tunafastigheters vd Anton Varnäs.

Eskilstunas största villaproducent
Med en framskjuten position som kommersiell fastighetsutvecklare tar Tunafastigheter nu ett stort kliv in i framtiden och satsar på bostadsproduktion i egen regi.
– Vi befinner oss i första etappen i det första av två bostadsprojekt som vi påbörjat i Eskilstuna. I Stavstorp i Väsbyviken söder om Mälarbaden bygger vi villor i premiumklassen med tillhörande rekreationsområden. När det gäller övrigt byggande i Eskilstuna tänker vi oss lägenheter, i första hand hyresrätter, och villor för en bredare målgrupp. Vi räknar med att vara Eskilstunas största producent av villor under de närmaste 5-10 åren, berättar Anton Varnäs.
Villorna i Stavstorp byggs med vackert sjöläge och näst intill samtliga 50 kommer att få sjöutsikt. En marina med 70 båtplatser är byggd ett stenkast ifrån husen. De boende kommer också att kunna utveckla sin fritid med närhet till croquetplaner och tennisbanor som Tunafastigheter anlägger. I direkt anslutning till villaområdet finns dessutom en badplats, fotbollsplan, motionsspår och en seglarskola.
– Ambitionen med projektet är att kunna erbjuda ett attraktivt premiumboende i Eskilstuna med påtagliga mervärden. Vi kommer med andra ord att erbjuda mer än enbart bostäder – det handlar om ett helt livsstilskoncept som vi vill marknadsföra och få fler uppmärksammade på, förklarar Anton Varnäs.
Premiumvillorna byggs i trä på totalentreprenad med låg energiförbrukning vid byggnation och dessutom resurssnåla under hela sin livstid.

Nya möjligheter med ny villasmåstad
Tunafastigheters andra stora bostadsprojekt omfattar utveckling av ytterligare ett sjönära område i Eskilstuna. I Kvicksund, som ligger vid Mälaren och i närheten av Eskilstunas tågstation, äger Tunafastigheter cirka 22 hektar mark som av kommunen pekats ut som blivande bostadsområde i den nya översiktsplanen. Kommunen äger dessutom 11 hektar i direkt anslutning till området, och Tunafastigheter hoppas på att få utveckla hela området till en attraktiv villasmåstad med sammanhållen arkitektur.
– För oss är det oerhört viktigt att kunna producera attraktiva bostäder för alla målgrupper. I området vill vi kombinera villor, radhus och lägenheter. Vi vill också anlägga en strandpromenad, marina, förskola och anläggningar för diverse fritidsaktiviteter. Kvicksund behöver fler mötesplatser. Ett bättre café eller restaurang med ett brett utbud direkt intill vattnet kan bli ett bra komplement, säger Anton Varnäs.
Om engagemanget når utanför Tunafastigheters egna marker kan det röra sig om en utveckling om ungefär 300 nya bostäder – ett mycket välkommet tillskott i expansiva Eskilstuna.

Driver utvecklingen
Tunafastigheter grundades 1983 av Christer Varnäs. Familjeföretaget ägs och drivs idag av andra generationen med Anton Varnäs som vd. De kommersiella fastigheterna omfattar ungefär 250 hyresgäster idag, mot ett 60-tal för tio år sedan. Man kan också mäta utvecklingen i antal arbetstillfällen i lokalerna, från 250 till 1250.
– En önskan är att i en djupare samverkan med kommunens ledning växa ännu mer än 1000 arbetstillfällen under kommande tioårsperiod. Vi kan driva stora delar av näringslivsutvecklingen i Eskilstuna – om vi gör det tillsammans med kommunen blir det ännu mer kraftfullt och med ännu mer långsiktiga resultat. Ett starkare näringsliv och fler arbetstillfällen är trots allt det enskilt viktigaste för Eskilstunas tillväxt, menar Anton Varnäs.


Utbildning/Forskning/Samverkan SNL 2014-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-2

Huvudtema: Utbildning/Forskning/Samverkan
En inspirationsresa

I det här numret av Näringsliv bjuder vi på en spännande blandning av olika teman. Det kan liknas vid en inspirationsresa med inslag från flera olika regioner, från norr till söder och från akademin till tillverkningsindustrin som exempel ...

Back to top