Peabs bidrag till det hållbara boendet i Eskilstuna

Peab ser sig gärna som en av Nordens främsta samhällsbyggare med långsiktig hållbarhet för ögonen. I Eskilstuna pågår flera spännande projekt som vittnar om Peabs genuina samhällsengagemang, inte minst på bostadssidan där Peab Bostad utgör en av grundpelarna för stadens fortsatta tillväxt.

Peab är involverade i flera av Eskilstunas mest uppmärksammade bostadsprojekt. Tunafors fabriker, Kanonhuset, utvecklingsområdet Väster och centrumboendet Vulkanen är bland de mest omtalade. Samtliga är högaktuella och viktiga för Eskilstunas utveckling som attraktiv boendekommun.
– Oavsett var vi bygger så arbetar vi efter samma mål: nämligen att bygga resurseffektivt och hållbart för framtiden. Alla våra nybyggnader ska miljöklassas. Om det blir brons, silver eller guld beror naturligtvis på vilka förutsättningar som finns i respektive projekt, men vi kan garantera en genomgående hög miljöambition, säger Jonny Lundqvist, distriktschef Sörmland med ansvar för bostads- och fastighetsutveckling.

Bevara istället för att riva
Det största pågående projektet i Peab Bostads regi omfattar Tunafors fabrikers omvandling från gamla underhållsförsummade industrilokaler till ultramoderna bostadsfastigheter. Det blir en total ombyggnation, men med bibehållen industrikänsla som vittnar om arvet från förr. I princip ska allt bevaras, fasaderna ska restaureras och en gammal entré ska återuppbyggas.
– Vi förvärvade Tunafors fabriker för några år sedan i avsikt att förvandla hela området. De gamla fabriksfastigheterna ligger mycket vackert intill ån, med Brf Åparken ett stenkast därifrån. Ett par av fastigheterna ligger alldeles inpå kajlinjen med en fantastisk utsikt över vattnet, berättar Jonny Lundqvist med stor entusiasm.
Bättre läge kan man inte få. Det finns också en del verksamhetslokaler i området som gör det levande och attraktivt för företagsetablering. När Peab färdigställt de närmare 80 bostadsrätterna, med första inflyttning planerad till våren 2015, får Eskilstuna ytterligare ett hållbart bostadsområde som vilar på gamla anor. Jonny Lundqvist betonar speciellt värdet i att bevara och återställa istället för att riva.
Kanonhuset är en annan anrik och historiskt storslagen byggnad från början av 1900-talet som ska förvandlas till modern bostadsfastighet. Det blir preliminärt 13 lägenheter med balkong, uteplats eller takterass. Kommunen har påbörjat planarbetet och detaljplanen är preliminärt klar till december 2014. Även här vill Peab satsa på restaurering och bevarande så långt det är möjligt. Målsättningen är att lägenheterna ska vara inflyttningsklara till vintern 2015/16.

Spännande utveckling
Med en stadigt ökande inflyttning är Eskilstuna minst sagt attraktivt för fortsatta utvecklingsprojekt på bostadssidan.
– Det finns fortfarande gott om plats för kommande projekt i Eskilstuna. Vi har påbörjat viss förtätning i centrum, bland annat i ett område som heter Vulkanen där vi hoppas på att kunna påbörja en andra etapp inom kort, avslöjar Jonny Lundqvist.
Tillsammans med kommunen och ett antal andra aktörer undersöker Peab samtidigt möjligheter för kommande bostadsbyggnation i ett utvecklingsområde som kallas Väster. Det kan bli upp till 250 nya bostäder, varvat med verksamhetslokaler och butiker. En spännande utveckling i en av Sveriges mest tillväxtbenägna regioner.


Utbildning/Forskning/Samverkan SNL 2014-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-2

Huvudtema: Utbildning/Forskning/Samverkan
En inspirationsresa

I det här numret av Näringsliv bjuder vi på en spännande blandning av olika teman. Det kan liknas vid en inspirationsresa med inslag från flera olika regioner, från norr till söder och från akademin till tillverkningsindustrin som exempel ...

Back to top