Eskilstunas stora framtidsinvestering är påbörjad

Kommunfastighet gör nu en rejäl upptrappning när det gäller bostadsutveckling i Eskilstuna. Inom en femårsperiod ska det byggas 750 nya lägenheter i staden, vilket ger ett snitt på 150 lägenheter om året från 2014. Det är en kraftig ökning jämfört med tidigare direktiv om cirka 50 lägenheter om året. Det är inte minst en viktig framtidsinvestering för Eskilstuna, en av Sveriges mest snabbväxande kommuner i invånarantal procentuellt räknat.

Eskilstuna har hög inflyttning och behöver en ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Det vill Kommunfastighet bidra till att utveckla på lång sikt. En ökad tillgång på attraktiva hyresrätter skapar flyttkedjor där fler villor blir tillgängliga för exempelvis barnfamiljer, samtidigt som möjligheterna ökar för alla som söker ett bekymmersfritt och centrumnära boende.
– Efterfrågan på hyresrätter är enormt mycket större än tillgången, samtidigt ökar invånarantalet här i Eskilstuna. Vi behöver bygga i betydligt högre takt än tidigare, och i höst räknar vi med att komma igång med byggnationen av upp till 80 lägenheter, säger projektchef Jan Helgesson, Kommunfastighet.

Bostadsbyggnationen måste öka
Att räkna med en utveckling om exakt 150 lägenheter per år är inte aktuellt under de första åren, menar Jan Helgesson, som understryker att det handlar om ett långsiktigt mål omfattande 750 nya hyresrätter där byggnationen sker i etapper.
– De första åren kommer kvoten att vara lägre, kanske upp till 100 lägenheter, men slutsumman kommer att landa på minst 750 nya bostäder efter fem år.
Eskilstuna har genomgått en omfattande strukturomvandling. Från att vara en utpräglad industristad har Eskilstuna börjat utvecklas till en kunskapsstad med en växande tjänstesektor. Logistikbranschen är också på frammarsch efter invigningen av den nya kombiterminalen.
– Mycket är på gång och mer kommer det att bli, givetvis måste bostadsbyggnationen motsvara övrig utveckling, säger Jan Helgesson.

Ny stadsdel växer fram
Munktellstaden växer fram ur ett gammalt industriområde som håller på att förvandlas till en modern stadsdel i hjärtat av Eskilstuna. Här byggs nu ett nytt badhus och så småningom även en ny idrottsarena. Här finns planer på stora bostadsprojekt framöver omfattande mellan 350 och 400 nya lägenheter i olika upplåtelseformer.
– Under året hoppas vi på att kunna inleda byggnationen i ett mindre projekt om 24 lägenheter i Munktellstaden där vi redan har en detaljplan färdig. Detaljplanarbetet pågår samtidigt för det större projektet. Om allt går som väntat kan vi ha planen färdigställd under 2015 och börja bygga i första etappen samma år, spekulerar Jan Helgesson.
I Munktellstadens utveckling deltar många privata byggherrar tillsammans med Kommunfastighet.

Bygger sunda hus
Kommunfastighet har många andra projekt i olika storleksklasser på gång runtom i Eskilstuna. Att bygga attraktiva bostäder för alla målgrupper är en del av det hållbarhetsuppdrag som Kommunfastighet har fått av kommunen.
– Gemensamt för alla våra projekt är de stränga miljökraven som är högre än Boverkets. Vi arbetar med smarta energilösningar och byggmaterial enligt programmet ”Sunda Hus”. Det vi bygger ska vara bra ur alla perspektiv, inte minst det sociala eftersom vi är ett kommunalägt bolag, förklarar Jan Helgesson.
För att visa att man även värnar om Eskilstunas sociala utveckling anställer Kommunfastighet många säsongsarbetande ungdomar i fastighetsförvaltningen. För många är det en väg in till arbetsmarknaden och en viktig referens för kommande anställningar.


Utbildning/Forskning/Samverkan SNL 2014-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-2

Huvudtema: Utbildning/Forskning/Samverkan
En inspirationsresa

I det här numret av Näringsliv bjuder vi på en spännande blandning av olika teman. Det kan liknas vid en inspirationsresa med inslag från flera olika regioner, från norr till söder och från akademin till tillverkningsindustrin som exempel ...

Back to top