Sundsvall förespråkar unik samverkansmodell inom näringslivet

Det har genererats och samlats mycket kunskap kring ekonomi och ekonomiska relationer i Sundsvall under många år. Faktum är att sysselsättningsgraden inom bank, försäkring och pension i Sundsvall är näst högst i landet, bara Stockholm har en något högre siffra. För att stärka det finansiella kunskapsklustret stödjer kommunen CER, Centrum för forskning om ekonomiska relationer.

Sundsvall har en lång tradition av kunskapsbyggande och kompetensutveckling inom bank, försäkring och pension. Området är även ett av kommunens fyra prioriterade affärsområden för fortsatt utveckling, där även skogsnäring, IT och handel ingår.
– Kommunen har en tydlig roll i utvecklingen av CER. Genom nätverket har det skapats en tydlig dialog mellan branscher och företag som ofta konkurrerar om samma kunder. Att man kan uppnå samverkan med de här förutsättningarna är unikt för Sundsvall, säger kommunstyrelsens ordförande Jörgen Berglund.

Förebild för många branscher
CER är en gemensam plattform för utveckling inom fem branscher. Samarbetet inleddes till en början inom bank, försäkring och pension. Kort därefter vidgades nätverket för att även omfatta revision- respektive fastighetsbranschen. Tillsammans representerar de en stark och växande näring i Sundsvall.
– Vi drar nytta av CER och den unika samverkansmodell som finns här när vi ska marknadsföra Sundsvall nationellt såväl som internationellt. Vi ser också att CER är en förebild för andra klusterbildningar i regionen, exempelvis inom IT som nu är på gång, berättar Jörgen Berglund.
En av kommunens viktigaste uppgifter är att skapa arenor för ökad samverkan och sysselsättning i Sundsvall. CER representerar en stor grupp företag och organisationer med väldigt många anställda. Tillsammans utgör nätverkets medlemmar en viktig resurs för Sundsvalls fortsatta utveckling.

Framtiden ligger för Sundsvall
Att SEB har valt att utöka sin telefonbanksservice med 75 nya arbetstillfällen i Sundsvall är ett tydligt bevis på att den unika samverkansmodellen fungerar i praktiken.
– Jag vill understryka att framtiden ligger för Sundsvall, det är vi övertygade om. Att SEB utökar verksamheten är ett kvitto på att de senaste årens satsningar är framgångsrika och att Sundsvall syns. Samtidigt är vi väl medvetna om vilka utmaningar vi står inför, inte minst kompetensmässigt, säger Jörgen Berglund.
CER bidrar både till att skapa ökad sysselsättning och att trygga kompetensbehovet i regionen. Kommunen kommer att fortsätta vara lyhörda inför förändringar och behov hos nätverkets medlemmar.


Utbildning/Forskning/Samverkan SNL 2014-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-2

Huvudtema: Utbildning/Forskning/Samverkan
En inspirationsresa

I det här numret av Näringsliv bjuder vi på en spännande blandning av olika teman. Det kan liknas vid en inspirationsresa med inslag från flera olika regioner, från norr till söder och från akademin till tillverkningsindustrin som exempel ...

Back to top