Svetz värnar om lokala samarbeten

Jämtlandsföretaget Svetz sköter hela produktionslinan för företag med egna produkter. Allt från ritning till inköp av material och vidare till tillverkning och så småningom färdiglackade produkter – Svets står för en helhet som medför hög kvalitet, precision, kostnadsontroll och leveranssäkerhet. Det enda som kunden utför är slutmontering och distribution.

Legotillverkaren Svetz har vuxit fram ur de två större entreprenadföretagen Engcon och Mählers. Företagets grundare Robert Gjersvold var verksamhetsledare för ett par av Mählers filialer i norra Sverige och tog så småningom över verksamheten i Dorotea 2007. Året därpå förvärvades ytterligare en verkstad, den här gången Engcons svetsverksamhet i Strömsund, och det nya företaget Svetz flyttade därmed in i lokalerna i Strömsund. Både Mählers och Engcon är fortfarande stora kunder till Svetz som idag arbetar på uppdrag av en rad olika industriföretag över hela norra och mellersta Sverige.

Stort samhällsengagemang
Det går bra för Svetz. Så bra att man måste se över personalstyrkan för att klara ökade volymer framöver. Företaget är också involverat i viktiga samhällsfrågor som utbildning och ökad sysselsättning bland ungdomar.
– Vi har ett bra samarbete med Hjalmar Strömerskolan inom ramarna för industri- och teknikprogrammen här i Strömsund. Jag sitter också med i styrelsen för Teknikcollege som är ett samarbete mellan näringslivet och skolan. Vi bidrar med praktikplatser och har handledare som är specialutbildade för att ta hand om praktikanter. Under de senaste åren har vi satsat mycket på yngre förmågor och vi har då anställt en och annan praktikant, berättar Robert Gjersvold, som också tycker att kontakten med skolan fungerar mycket bra.
Ett annat samarbete växer nu fram mellan Svetz och Vuxenutbildningen inom ramarna för SFI-programmet, Svenska för invandrare. Nästa steg blir att erbjuda praktikplatser för SFI-studenter som är intresserade av industri och teknik.

Siktar på certifiering
Svetz arbetar parallellt med förberedelser inför certifiering enligt ISO 9001 och 14001 för kvalitet respektive miljö. En av företagets 21 anställda har det övergripande ansvaret för att arbeta med dessa frågor dagligen.
– Vi vill certifiera verksamheten för att kunna påvisa att vi gör rätt från början och att vi tar ansvar för våra processer. Allt fler kunder efterfrågar detta och då måste vi kunna anpassa oss. Vi är en komplett leverantör från ritning till lackering, vi löser kundernas problem och står för en hög leveranssäkerhet. Vi vet att det vi gör är bra, genom att låta certifiera verksamheten kan vi marknadsföra oss ännu mer offensivt, menar Robert Gjersvold.

Jämtlands län SNL 2013-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-3

Huvudtema: Jämtlands län
Varmt välkomna till Jämtlands län!

När jag tillfrågades om jag ville bli landshövding var första tanken nej – hade aldrig tänkt på mig själv i den rollen men så fortsatte meningen; i Jämtland? Då ändrades hela min sinnesstämning till glad förväntan inför uppdraget ...

Back to top