Din partner när det gäller telemaster

Inriktningen hos Bygg & Mast AB i Piteå är att bygga ut mobiltelefoninätet i övre Norrland.
– Vi kan utföra helhetslösningar från första spadtaget till att driftställa en färdig mast, berättar Mattias Boman, delägare i Bygg & Mast AB.

Bygg & Mast övertogs i juni 2008 och drivs idag av Mattias Boman och Henrik Nyberg. Företaget sysselsätter ett tiotal anställda.
– Vi arbetar med mobiltelefoni och installerar till exempel master ute i skogen och vi monterar antenner på hustak.. Vi gör även markarbeten inför mastmontage, till exempel gjuter betongfundament eller gräver ned ett prefab-fundament, berättar Mattias Boman.
Att montera en mast tar med allt förarbete cirka två veckor. Förutom att montera nya master gör Bygg & Mast också inplacering i befintliga master för att de ska bli uppdaterade.
Material tillhandahålls av kunden och montörerna på Bygg & Mast skruvar ihop delarna, sätter i antenn, drar kabel och lyfter upp masten med en mobilkran för att kunna montera fast den i ett prefabricerat fundament.

Återkommande kunder
Stora och återkommande kunder till Bygg & Mast är bland annat Telia, Tele 2 och Trafikverket. Upptagningsområdet är övre halvan av Sverige.
Det finns en hög kompetens inom företaget, vilket innebär att Bygg & Mast kan utföra helhetslösningar.
– Våra kunder tycker det är bra att vi kan göra mer än en sak. Det finns företag som bara gör grundläggning för en mast eller riggar upp masten. Vi har olika kompetenser inom företaget och kan därför utför alla moment, säger Mattias Boman.

Aktuellt projekt
Ett aktuellt projekt just nu är en 4G-utbyggnad i Umeå med sex-sju nya stationer för att förbättra Telias mobila bredband. Som mest har fem anställda från Bygg & Mast varit involverade i projektet.
– Utvecklingen för företaget har gått lite upp och ned sedan övertagandet 2008. Vi hade en ganska stor dipp neråt 2010, men efter det har det gått desto bättre, säger Mattias Boman och fortsätter:
– Vår framtidsvision är att växa både kompetensmässigt och volymmässigt. Vi vill ha fler strängar på lyran så att vi kan åta oss mer jobb.
Någon direkt marknadsföring har företaget inte haft hittills.
– Nej, en bra produkt säljer sig själv, konstaterar Mattias.

Energi & Miljö SNL 2013-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-3

Huvudtema: Energi & Miljö
Går det att tjäna pengar på hållbarhet?

Överallt kan vi läsa omplaner för hållbart stadsplaneringsarbete. Visionen om det klimatneutrala boendet är på väg att realiseras i full skala. Långenergihus, passivhus, till och energiproducerande plushus finns på flera ställen i landet ...

Back to top