Går det att tjäna pengar på hållbarhet?

Överallt kan vi läsa om planer för hållbart stadsplaneringsarbete. Visionen om det klimatneutrala boendet är på väg att realiseras i full skala. Långenergihus, passivhus, till och energiproducerande plushus finns på flera ställen i landet. Dessutom har vi tillgång till ny teknik som möjliggör stora energibesparingar i befintlig byggnation. Sverige fortsätter att ligga i framkant. Många frågar sig nu – går det att tjäna pengar på hållbara lösningar?

Vi vet att miljöfrågor och ökat företagande odlar intressekonflikter. Efter Delegationen för hållbara städers intensiva arbete har vi dock fått svar på frågan om det går att skapa lönsamhet ur hållbara lösningar. Med referens till alla de projekt som Delegationen möjliggjort genom sitt ekonomiska och kunskapsmässiga stöd, närmare bestämt 98 olika projekt av olika omfattning, så vet vi att en omställning är fullt möjlig med bibehållen god ekonomi. Det gäller bara att ta steget och våga satsa, verkligen våga prova något nytt och tänka om. Tänka långsiktigt.

Naturligtvis kommer förnyelsearbetet att kräva mycket tid och det finns ingen tid att förlora. Vi måste agera och det måste ske nu. Utvecklingen kräver samarbete, både mellan nyckelaktörer i Sverige och mellan nationer. Vi ser fram emot en spännande utveckling där svenska miljölösningar kommer att bli en ännu mer eftertraktad exportprodukt.

Maria Lind
Redaktör

Energi & Miljö SNL 2013-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-3

Huvudtema: Energi & Miljö
Går det att tjäna pengar på hållbarhet?

Överallt kan vi läsa omplaner för hållbart stadsplaneringsarbete. Visionen om det klimatneutrala boendet är på väg att realiseras i full skala. Långenergihus, passivhus, till och energiproducerande plushus finns på flera ställen i landet ...

Back to top