Trapets avslöjar finansiella bovar

Trapets AB i Stockholm har specialiserat sig på övervakning av värdepappershandel samt övervakning mot penningtvätt och terroristfinansiering. Företaget grundades i mars år 2000 av Gunnar Wexell, Dan Sjöholm och Andreas Werner.

Visionen för grundarna var att sälja högkvalificerade IT-konsulttjänster till finansbranschen. Strax efter att Trapets AB hade startat sin verksamhet kraschade både finans- och IT-branschen i Sverige och företaget gick över till automatisk övervakning av finansiella transaktioner.
– Det var en jobbig tid de tre första åren, men sedan har det gått bättre och bättre för oss. Idag är vi marknadsledande inom både börsövervakning och penningtvätt, säger Dan Sjöholm, vd på Trapets AB.
– Vi utvecklar system och levererar till banker, börser och finansinstitutioner och vi driftar även systemen åt våra kunder. Vi utför övervakning av börshandeln för att upptäcka misstänkt insider-handel eller marknadsmanipulation. Vi undersöker också mönster i bankernas transaktioner och varnar för misstänkt penningtvätt, terroristfinansiering och olika typer av bedrägerier, berättar Gunnar Wexell, styrelseordförande i Trapets AB.

Ett kraftfullt system
Trapets egenutvecklade övervakningssystem InstantWatch är ett de mest moderna, kraftfulla och användarvänliga systemen i världen för automatisk transaktionsövervakning. Det analyserar ett flöde av transaktioner, såsom börsavslut, order och prisförändringar och varnar enligt ett konfigurerbart regelverk.
– Varje dag sprutar det igenom ungefär 500 miljoner transaktioner genom våra system och vi gör cirka 10 miljarder mönsteranalyser varje dag. Alla transaktioner sparas i en databas. Vår specialitet är att effektivt hantera den här enorma mängden av transaktionsflöden, säger Gunnar Wexell.

Order till Bangladesh
InstantWatch är ett av Europas ledande system för börs- och marknadsövervakning och nu har systemet även hittat till Asien. Såväl SEC (Finansinspektionen) i Bangladesh som Dhaka Stock Exchange har valt InstantWatch när landet nu bygger upp en modern marknadsövervakning.
– Vi är stolta över att ha tagit hem dessa order i mycket professionella upphandlingar. Det är ett kvitto på att vårt system för marknadsövervakning håller allra högsta internationella klass. Dessutom är det viktiga referensorder som vi hoppas ska leda till flera affärer i Asien, säger Gunnar Wexell.

Energi & Miljö SNL 2013-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-3

Huvudtema: Energi & Miljö
Går det att tjäna pengar på hållbarhet?

Överallt kan vi läsa omplaner för hållbart stadsplaneringsarbete. Visionen om det klimatneutrala boendet är på väg att realiseras i full skala. Långenergihus, passivhus, till och energiproducerande plushus finns på flera ställen i landet ...

Back to top