Nya regelverk kvalitetssäkrar personlig assistans

Den 1 juli i år träder ett flertal nya lagar och regler i kraft som kommer att påverka arbetet med personlig assistans för aktörer i branschen. På Omnia Assistans AB välkomnar man nyordningen.
– Det är bra att branschen styrs upp. Vi seriösa aktörer har ett ansvar för att återupprätta förtroendet för branschen, säger verksamhetsansvarig Michaela Dufva Uhiln.

Omnia Personlig Assistans AB etablerades 2006 och kallar sig den nya generationens assistansanordnare. Man verkar i en bransch i ständig förändring och reglerar helt enkelt sin verksamhet efter rådande omständigheter.
– För oss handlar det om att arbeta transparent, vilket innebär att alla våra brukare ska vara delaktiga i utformningen av sin assistans. Vi lyssnar på behoven och skräddarsyr lösningen utefter det. Kvalitet och service är våra ledord, sägerverksamhetsansvarig Michaela Dufva Uhlin och nämner de fyra olika paket man utformat, och som innefattar kostnadseffektiv personlig assistans i varierande grad utifrån behov. Omnia Assistans är givetvis godkänd och av Socialstyrelsen.

"Gemensam skyldighet"
Michaela Dufva Uhlin märker tydligt hur branschen hela tiden utvecklas. Kraven har ökat, inte minst från Försäkringskassan, liksom behoven. Nya lagar och regelverk påverkar i viss mån, men är överlag positiva för verksamheten.
– Det blir mer ordning och reda, organisationen blir mer lättarbetad. Visserligen medför det även högre krav på dokumentation och rapportering, men samtidigt kvalitetssäkrar vi verksamheten, vilket förstås är viktigast av allt, poängterar Michaela.
Hon medger att branschen fått ett något skamfilat rykte på senare tid när det framkommit i media att människor utnyttjat systemet. Det har tydliggjort bristerna i detsamma och lett till att ett flertal nya lagar och regler träder i kraft den 1 juli i år, vilka kommer att påverka arbetet med personlig assistans för aktörer i branschen. Michaela Dufva Uhlin välkomnar förändringarna de medför.
– Man kan säga att det i bland har brustit från bägge håll. Det är bra med stramare regler som gör det svårare för oseriösa aktörer att bedriva verksamhet. Jag tycker att vi som är seriösa har en gemensam skyldighet att återupprätta branschens förtroende, menar hon.

Större delaktighet
De nya lagarna omfattar bland annat hårdare regler kring bedömning av assistansbehov, ökad transparens från assistansanordnaren samt ökade möjligheter för Socialstyrelsen, kommunen och Försäkringskassan att göra hembesök hos de assistansberättigade som har närstående anställda som personliga assistenter. Även återbetalningskrav, i de fall det visar sig att felaktigheter har begåtts införs. Michaela Dufva Uhlin tror på förbättringar och spår en fortsatt god utveckling av branschen i stort.
– Jag tror att den kommer att bli alltmer erkänd och mer individanpassad. Redan nu ställs högre krav på kvalitetssäkring genom bland annat relevant information till anhöriga. Genom att både anhöriga och brukare blir mer delaktiga skapar vi goda möjligheter för skräddarsydd, kvalitativ assistans.

Energi & Miljö SNL 2013-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-3

Huvudtema: Energi & Miljö
Går det att tjäna pengar på hållbarhet?

Överallt kan vi läsa omplaner för hållbart stadsplaneringsarbete. Visionen om det klimatneutrala boendet är på väg att realiseras i full skala. Långenergihus, passivhus, till och energiproducerande plushus finns på flera ställen i landet ...

Back to top