Det kokar och sjuder i Karlshamn

Det är alltid något gott på gång på Centrum för Livsmedelsutveckling i Karlshamn (CLUK). Efter fyra års verksamhet kan man konstatera att utfallet av satsningen, som omfattar ett lokalt center för test och utveckling av framförallt småskalig livsmedelsproduktion, är mycket positivt. Det är ett imponerande stort antal spännande projekt som pågår i CLUK:s versatila lokaler.

I Karlshamn finns sedan decennier tillbaka en stark lokal kunskap och tradition kring framställning av livsmedel. Den moderna konsumenten värdesätter närproducerat och småskaligt – och det är precis det som CLUK vill ta vara på. CLUK är en arena för både små och stora företag i branschen. Syftet är att innovatörer, entreprenörer och erfaren branschpersonal ska kunna träffas och samverka via den gemensamma plattformen.

Vad kan CLUK hjälpa till med?
– Små som stora aktörer kan få stöd och rådgivning kring allt från produkt- och affärsutvecklingsprocesser till att bedriva testverksamhet i våra lokaler. Etablerade livsmedelsproducenter kan få hjälp med paketering och lansering av helt nya produkter, innovatörer kan testa nya recept i ett modernt och fullutrustat storkök, mindre aktörer kan få kontakt med potentiella partners för finansiering och produktion av nya, spännande produkter, svarar verksamhetsledare Cissi Lingerud.
CLUK kan med andra ord hjälpa till med det mesta, oavsett projektets omfattning eller livsmedelsföretagets storlek, i ambitionen att driva den lokala livsmedelsindustrin framåt.

Varför just i Karlshamn?
Cissi Lingerud berättar att det treåriga projektet CLUK realiserats tack vare en stark lokal drivkraft och vilja att utveckla livsmedelsteknik. Ett av kommunens strategiska utvecklingsområden är just livsmedelsproduktion. CLUK initierades redan 2009 för att främja innovationer och bevara den långa tradition av hantverk och kunnande som finns inom livsmedelsbranschen i Karlshamn. Projektet blev förlängt och pågår nu fram till årsskiftet.
– CLUK är svaret på marknadens efterfrågan, en kraftansträngning för livsmedelsindustrins utveckling här i Karlshamn, konstaterar Cissi Lingerud. Vi fungerar många gånger som en förmedlare av kunskap i vår roll som gemensam nämnare för näringsliv och akademi. Vi kan förena livsmedelsproducenter med den kompetens som finns inom akademin gällande process- och livsmedelsteknik.

Storskalig testanläggning
Det är strävan efter det genuina och det närproducerade som skapat en så pass stor efterfrågan på CLUK:s tjänster. Många små- och medelstora aktörer har behov av att testa sina produkter i större skala, men få har tillgång till de storskaliga testanläggningar som krävs för optimal utvärdering.
CLUK erbjuder faciliteter för testproduktion med en kapacitet på upp till 100 kg per timme. Samtidigt är anläggningen tillräckligt flexibel för att anpassas till mindre projekt.
För de riktigt stora producenterna erbjuder CLUK en kunskapsdriven laboratoriemiljö för småskaliga tester som kan förbättra kvalitet och kontinuitet.
Under åren har man framförallt hanterat pumpbara produkter som drycker, mejeriprodukter, såser, sylter, glass, margarin, majonnäs och desserter, men eftersom CLUK är ett stöd för hela livsmedelsindustrin kan utrustningen anpassas efter behov.

Utveckling efter projektets slut
Verksamhetsledare Cissi Lingerud har nyligen fått sällskap av affärsutvecklaren Karoline Håkansson. Tillsammans driver de CLUK under projektets sista fas, med siktet ställt på fortsatt samarbete även efter projektets avslut senare i år.
Projektet är finansierat via EU:s regionala utvecklingsfond, Region Skåne, Region Blekinge, Länsstyrelsen i Blekinge, Karlshamn, Sölvesborg och Karlskrona Kommun fram till december 2013, tanken är att man därefter ska fortsätta bedriva en självbärande verksamhet.

Energi & Miljö SNL 2013-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-3

Huvudtema: Energi & Miljö
Går det att tjäna pengar på hållbarhet?

Överallt kan vi läsa omplaner för hållbart stadsplaneringsarbete. Visionen om det klimatneutrala boendet är på väg att realiseras i full skala. Långenergihus, passivhus, till och energiproducerande plushus finns på flera ställen i landet ...

Back to top