ByggVesta erbjuder ett klimatklokt och trivsamt boende

ByggVesta är ett bolag som utvecklar, äger och förvaltar bostadsfastigheter. Bolaget vill bidra till att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle där människor med olika behov och önskemål kan hitta ett attraktivt boende att trivas i.
– Vi är väldigt framgångsrika med att effektivt driva hela processen från ax till limpa, säger Fredrik Arpe, vd på ByggVesta.

Året var 1951 då byggnadsingenjör Åke Eriksson i Linköping bildade ByggVesta för framtidens bostadsbyggande. Under 50- och 60-talen var verksamheten huvudsakligen inriktad på byggnadsentreprenad, men i takt med ökad finansiell styrka förvärvades efterhand allt fler fastigheter. Under 90-talet utgjorde ByggVestas kommersiella fastigheter huvuddelen av verksamheten. Idag har bolaget cirka 1.400 lägenheter i beståndet och fastigheter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås, Linköping och snart även i Uppsala.
– Runt 2005 avvecklades det kommersiella fastighetsägandet och istället inriktade sig bolaget på hyresrätter. ByggVesta antog en utmaning eftersom bidragen till att bygga hyresrätter försvann och produktionen i stort sett upphörde vid den här tiden, säger Fredrik Arpe.
En bekräftelse på att ByggVesta var på rätt väg var att bolaget utsågs till Årets Fastighetsägare 2008 och har under fyra år i rad (2009-2012) vunnit Aktiv Bo:s pris för bästa produkt.
– Vi utför hela kedjan från att skaffa mark, driva detaljplaner och projektera till att genomföra byggnationen. ByggVesta samarbetar också med försäkringsbolaget AFA genom det gemensamt ägda Grön Bostad AB dit de färdigställda fastigheterna säljs, berättar Fredrik Arpe.

Energisnåla hus
Alla ByggVestas nyproducerade bostadshus är så kallade Egenvärmehus. Husen är radiatorlösa och värms huvudsakligen upp av instrålad solvärme, hushållsapparater, belysning, verksamhet och de boende själva med tillskott av fjärrvärme.
Stor omsorg har lagts på att göra lägenheterna väldisponerade, yteffektiva och funktionella. De flesta lägenheter har uteplats, balkong eller inglasad loggia.
Förutom att huset har värmeåtervinning och är byggt med miljövänliga material har det effektiv avfallshantering, el-snål belysning och yteffektiv planlösning, vilket gör att det förbrukar mindre energi under hela sin livscykel.
– Vi jobbar med höga ambitioner inom miljö- och hållbarhetsfrågorna. Det handlar ju om mycket mer än bara energi. Det handlar om en helhet, säger Fredrik Arpe.

Satsar i Uppsala
ByggVesta expanderar och nu satsar bolaget på nya hyresrätter i Uppsala och först ut är ett projekt i stadsdelen Rosendal.
– Vi ska skapa ett område som bygger mycket på variation och en trivsam gestaltning. Vi räknar med att komma igång med projektet i slutet av året och det ska bli mycket spännande, säger Fredrik Arpe.
ByggVesta står också i begrepp att starta 200 bostäder i Hjorthagen i Stockholm, där man ska bygga 100 vanliga hyresrätter men också 100 studentlägenheter.
– Det ser vi positivt på eftersom det är en enorm brist på studentlägenheter. Vi ska göra en satsning på det området de kommande åren. Idag har vi byggrätter för ungefär 1.000 studentlägenheter i Stockholm.

Hängivna medarbetare
ByggVesta består av en liten men kunskapsintensiv organisation med hängivna medarbetare och kontor i Linköping, Göteborg, Malmö och Stockholm. Till sin hjälp har bolaget ett omfattande nätverk av underleverantörer runtom i Europa.
ByggVesta ägs till största delen av Stellar Holdings i Seattle, USA.
I Sverige sysselsätts cirka 25 anställda.
– Vi kommer att ha en kraftig expansion de kommande åren. I dagsläget har vi cirka 1.400 lägenheter i beståndet och vår målsättning är att ha 4.000-5.000 lägenheter inom en femårsperiod, säger Fredrik Arpe.

Energi & Miljö SNL 2013-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-3

Huvudtema: Energi & Miljö
Går det att tjäna pengar på hållbarhet?

Överallt kan vi läsa omplaner för hållbart stadsplaneringsarbete. Visionen om det klimatneutrala boendet är på väg att realiseras i full skala. Långenergihus, passivhus, till och energiproducerande plushus finns på flera ställen i landet ...

Back to top