Varberg Energi bidrar starkt i utvecklingen för det hållbara samhället

Varberg Energi vill föregå med gott exempel och inspirera ännu fler – kunder såväl som partners – till att göra miljömedvetna val. Koncernen gör kraftfulla kontinuerliga investeringar, bland annat i nya vindparker, för att öka andelen egenproducerad förnybar el i totalerbjudandet. Ett erbjudande som förstärks genom att man snart har tillgång till grön fjärrvärme tack vare ett helt nytt värmeverk. Hållbarhetsambitionen sträcker sig ännu längre då Varberg Energi också erbjuder moderna tjänster i form av energirådgivning och energideklarationer.

Varberg Energi har mycket höga ambitioner på miljöområdet. Med egen förnybar energiproduktion bidrar koncernen till utvecklingen av det långsiktigt hållbara samhället där beroendet av fossila energikällor minskar och så småningom fasas ut.

VIVA – enbart vind och vatten
För att göra det så enkelt som möjligt för kunderna att välja klimatsmart el har Varberg Energi infört VIVA-el med avtal omfattande enbart förnybar el från vind och vatten. Det betyder att alla elkunder är med och bidrar till minskade koldioxidutsläpp utan att behöva genomföra några dramatiska åtgärder själva. VIVA erbjuds på riksnivå till kunder över hela landet, privatpersoner såväl som företag.
– VIVA är vårt flaggskepp och visar vår gröna ambition. Det har blivit ett av våra främsta konkurrensmedel och omfattar samtidigt en för oss särpräglande ambition där vi strävar efter att ständigt öka vår egen produktion av förnybar energi. Vi ser framförallt våra vindkraftverk som en positiv investering för våra kunder, förklarar Madeleine Dragstedt, marknadschef Varberg Energi.
VIVA infördes redan 2008 och var redan då ett djärvt initiativ på en konkurrensutsatt marknad. Det visade sig mycket snart vara ett klokt beslut och idag består VIVA av cirka 70 procent vattenkraft- och 30 procent vindkraftsel.
Faktum är att Varberg Energi i stort sett har varit med sedan startskottet för den svenska vindkraften i början av 1990-talet. Från 2005 till idag kan Varberg Energi stolt visa upp en ökning på mer än åtta gånger så mycket vindkraftsgenererad el, från cirka 8 GWh till dagens 61 GWh. Inom ett år kommer den totala elproduktionen att landa på nära 100 GWh och med ett flertal vindkraftverk under byggnation just nu samt vår produktion av el med vattenkraft kommer den förnybara elproduktionen redan till år 2015 bli ca 135 GWh.

Hållbara energitjänster
Varberg Energi har ända sedan slutet av 2008 erbjudit energirådgivningstjänster. Idag är detta ett tjänsteområde som växer där koncernen tillsatt fyra certifierade energiexperter som arbetar med energirådgivning och energideklarationer.
– Vi vill inspirera våra kunder och hjälpa dem sänka sina energikostnader. Det handlar inte om att sluta konsumera energi, utan om att använda den på ett smartare mera hållbart och effektivt sätt. Därför erbjuder vi långsiktigt hållbara energitjänster där rådgivning är ett oerhört viktigt inslag, berättar Carl-Arne Pedersen, koncernchef och vd för Varberg Energi.
Energiexperterna utför energikartläggningar och identifierar eventuella energiläckage och förluster. Problemområden analyseras och lösningar presenteras för kunden som oftast är ett fastighetsbolag, en industri eller villaägare.
– Vi ger tydliga råd kring kundens energiförbrukning. Om vi ser att det går åt mer energi än vad som är normalt så presenterar vi lösningar som kan få ner användningen till en mer acceptabel nivå. Det är knappast långsiktigt hållbart att ständigt öka sin energikonsumtion. Enbart i Halland har man under en tioårsperiod (1998 – 2008) ökat användningen av el med hela 20 procent, det är inte hållbart på sikt och det är just därför som vi arbetar så intensivt med hållbara energitjänster, understryker Carl-Arne Pedersen avslutningsvis.

Energi & Miljö SNL 2013-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-3

Huvudtema: Energi & Miljö
Går det att tjäna pengar på hållbarhet?

Överallt kan vi läsa omplaner för hållbart stadsplaneringsarbete. Visionen om det klimatneutrala boendet är på väg att realiseras i full skala. Långenergihus, passivhus, till och energiproducerande plushus finns på flera ställen i landet ...

Back to top