Svenskt företag med nytt koncept ger billiga bränsleceller – ett miljösmart sätt att framställa el

GETT Fuel Cells AB i Stockholm har uppfunnit, patenterat och verifierat en bränslecell som består av enbart en komponent.
Bränsleceller är ett miljösmart och energieffektivt sätt att framställa el ur olika bränslen, som till exempel bensin, biobränslen, vätgas och naturgas.

GETT Fuel Cells AB startades 2004 av Richard Ljungberg, vd, Svante Fjällbäck och Arne Smedberg. Bakom innovationen står bränslecellsforskaren Bin Zhu.
– Vår vision var att ta fram en bränslecell, som var kommersiell, d.v.s. att den har ett pris som skulle medföra ett kommersiellt genombrott för bränsleceller, säger Richard Ljungberg.
En konventionell bränslecell består av tre komponenter: en anod, en elektrolyt och en katod. I GETTs cell har man lyckats sammanföra dessa till enbart en komponent med hjälp av nanoteknik. Konstruktionen medför förutom minskade tillverkningskostnader även att man undviker flera av de begränsningar som elektrolyten ger. Man slipper även en komplex uppbyggnad där tre olika skikt ska anpassas till varandra. Allt detta ökar möjligheterna för en effektiv kommersialisering.
– En bränslecell omvandlar den kemiska energin i ett bränsle till el. Tack vare att den har en bra verkningsgrad, bättre än en dieselmotor, så blir det mindre koldioxidtillskott, säger Richard Ljungberg.

En bred kundkrets
Slutkunder för GETTs produkt är bilindustrin, truck- och båttillverkare, aktörer som förser villor med el etc.
– Bränsleceller kan finnas i hjälpmotorer i båtar och truckar och i motorer som sköter air condition, spisar och kylskåp. Men vi har inte någon produkt ännu utan håller på att ta fram en prototyp, berättar Richard Ljungberg.
GETT uppskattar sitt kapitalbehov till 19 miljoner kronor för att ta fram en produkt och förbättrade produktionsresurser. Företaget har stöd av EU, Vinnova, Almi och Statens Energimyndighet. Den forskning som ligger till grund för GETTs bränsleceller har utförts på KTH.
– Myndigheternas bidrag är en stark indikator på att vi sitter på en potentiellt intressant lösning, säger Richard Ljungberg.
Keramgruppen inom Swerea/IVF, som verifierat uppfinningen, kommer i ett nästa steg tillsammans med GETT optimera cellerna i praktisk drift och pröva olika tillverkningsmetoder för massproduktion.

Energi & Miljö SNL 2013-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-3

Huvudtema: Energi & Miljö
Går det att tjäna pengar på hållbarhet?

Överallt kan vi läsa omplaner för hållbart stadsplaneringsarbete. Visionen om det klimatneutrala boendet är på väg att realiseras i full skala. Långenergihus, passivhus, till och energiproducerande plushus finns på flera ställen i landet ...

Back to top