Peab bygger hållbara samhällen med stöd av certifieringssystem

Bygg- och anläggningsbranschen spelar en central roll i skapandet av hållbara samhällen. Här tar Peab ett stort ansvar genom att både vara kvalitets- och miljöcertifierat samt använda sig av certifieringssystem för såväl byggnader som anläggningar och hela stadsdelar. Ambitionen är att vara Nordens Samhällsbyggare.

Att bygga för framtiden är bygg- och anläggningsföretaget Peabs ständiga syfte. Här kombinerar man nytänkande med gedigen yrkesskicklighet vilket skapar bästa tänkbara kvalitet genom hela byggprocessen. Med starka och tydliga värderingar, lokal förankring och korta beslutsvägar har man genom åren utformat ett framgångsrikt koncept kring bygg- och anläggningstjänster som i allt högre utsträckning stöds av olika certifieringssystem. Dessa tar hänsyn till faktorer som miljöprestanda, sociala faktorer och ekonomi, och medför en rad fördelar för såväl Peab som kunden och samhället i stort.
– Det innebär en kvalitetssäkring eftersom kunden erhåller en produkt som är certifierad av tredje part. För oss skapar certifieringssystemen en tydligare struktur genom hela projektet, säger Maria Franzén, utvecklingsledare på Peab Division Väst.
Peab jobbar med olika certifieringssystem beroende på projekt.Egenutvecklade bostadsprojekt certifieras med det svenska systemet Miljöbyggnad medan kommersiella byggnader omfattas av det internationella systemet BREEAM.

Större tydlighet
Per Andersson, utvecklingschef på Peab Division Väst, märker av en ständigt ökande efterfrågan på certifiering.
– Förfrågningsunderlag med krav på certifiering blir fler och fler. Det blir även en konkurrensfördel eftersom vi kan förvänta oss en större värdeökning av certifierade byggnader och anläggningar, menar han.
Han får medhåll av sin kollega som inte heller ser någon koppling mellan miljöcertifiering och dyrare projekt.
– Så behöver det absolut inte vara, säger Maria Franzén. Snarare tvärtom eftersom certifieringarna förstärker tydligheten i projekten, vilket i sin tur gör att saker och ting görs på rätt sätt och i rätt ordning. Genom att använda certifieringssystem redan från första början i ett projekt ges förutsättningar att arbeta med hållbarhetsfrågorna på ett systematiskt och kostnadseffektivt sätt, förklarar hon.

En växande trend
Utbyggnaden av Överby köpcentrum i Trollhättan, Lyckholms fabriker och Chalmersfastigheters spektakulära hus för innovation och entreprenörskap, Kuggen, är bara några av de miljöcertifierade projekt som bär Peabs signatur. Villakonceptet Villa Vänern, ett antal flerbostadshus på Eriksberg samt bostadsbyggandet i Amhult är andra exempel på framtida eller pågående projekt i samma anda. Ytterligare ett är om- och tillbyggnaden av hotell Gothia Towers som pågår just nu. Projektet omfattas av Peabs ordinarie kvalitets- och miljöarbete men ska dessutom BREEAM-certifieras, vilket under byggnationen bland annat innebär fokus på energi- och vattenförbrukning, avfallshantering och logistikarbete. Här anammas också biologisk mångfald. En ekolog har engagerats i projektet för att vara med och påverka utformningen av grönytor.
Certifieringar behöver dock inte röra enbart enskilda byggnader, fastigheter och anläggningar, utan kan omfatta hela stadsdelar. Per Andersson besökte nyligen tyska Freiburg som kan ses som något av en föregångare när det gäller hållbara städer.
– Intresset för detta ökar konstant, det är en tydlig trend vi ser. Det blir allt viktigare att beakta sociala frågor, till exempel det vi kallar för "livet mellan husen", det vill säga att skapa trivsamma kringmiljöer. Det handlar också om att bejaka ekonomiska och miljömässiga frågor rörande till exempel energiförsörjning, avfallssystem och mobilitet. Här finns massor att utveckla och det känns stimulerande att vi på Peab kan vara med och driva den utvecklingen framåt, säger Per Andersson.

Energi & Miljö SNL 2013-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-3

Huvudtema: Energi & Miljö
Går det att tjäna pengar på hållbarhet?

Överallt kan vi läsa omplaner för hållbart stadsplaneringsarbete. Visionen om det klimatneutrala boendet är på väg att realiseras i full skala. Långenergihus, passivhus, till och energiproducerande plushus finns på flera ställen i landet ...

Back to top