Framtidens Göteborg – navet i 8 Million City

Som göteborgare är man så klart stolt över sin stad. Just nu finns det mycket att vara stolt över. Vi står oss bra när konjunkturen ser dyster ut, vi satsar på hållbara lösningar och vi bygger för framtiden.

Traditionellt sett är Göteborg en industristad. Och det är vi fortfarande, men vi har idag ett ben i den traditionella industrin och ett ben i tjänstesektorn. Och i dessa ryms också de kreativa näringarna, göteborgarna är bra på mycket - mat, musik, reklam för att nämna några exempel.

Idag har Göteborg ca 740 olika branscher. En bra siffra, motsvarande för London är ca 1 000. Och kanske är det därför som vi står starka även när det blåser hårt.

Och för att vi ska kunna fortsätta med detta goda mod in i framtiden så krävs det att vi gör det på ett hållbart sätt. Vi kan inte bränna ut våra resurser samtidigt som vi växer. Det Västsvenska paketet som innehåller en rad infrastruktursatsningar är ryggraden för framtidens Västsverige. Paketet innehåller satsningar på kollektivtrafik, järnvägar och vägar. Med utbyggd infrastruktur, bland annat nya älvförbindelser samt satsningar på kollektivtrafik och bättre framkomlighet på våra bilvägar, har vi chansen att bli ännu mer än vad vi är idag. På sikt satsar vi på att bli navet i förbindelsen Oslo-Göteborg-Köpenhamns-regionen med åtta miljoner invånare, 8 Million City. Med bra förbindelser genom regionen skapar vi fantastiska möjligheter för en stor och stabil arbetsmarknad vilande på hållbara transporter. Samtidigt får människor möjlighet att bo och arbeta där de vill.

2021 firar staden 400-år. För oss är jubileet mer än ett stort kalas, även om vi tänker ha det också, det är en markör inför framtidens Göteborg. En stad som är hållbar såväl ekologsikt som ekonomiskt och socialt. 2021 är vi god väg att gå i hamn med vår satsning på kollektivtrafik, K2020, som innebär att 40 procent av alla resor i staden görs med kollektivtrafik år 2025, samtidigt har vi ökat det totala resandet utan att för den skull öka andelen bilresor. Inte alltid en helt lätt ekvation att få ihop, men redan nu är vi på god väg. 2021 har också Västlänken börjat byggas. Västlänken är en underjordisk tunnel genom Göteborg där tågtrafik kan gå, samt stanna på tre stationer i Göteborg istället för som idag, en. Med Västlänken kommer vi kunna öka andelen resor med tåg, både person- och godstransporter.

Vi har en unik situation i Göteborg idag. Vi har mark, ägd av göteborgarna, mitt i centrala staden som inte är bebyggd: Älvstaden. Älvstaden är centrala Göteborg på bägge sidor Göta älv. I Älvstaden har vi möjligheter att testa sådant vi inte har testat förut. Här har vi möjlighet att bygga än mer miljövänligt än tidigare och vi kan ge utrymme för nya aktörer inom näringslivet. Min förhoppning är att Göteborg 2021 är en modig testarena där forskare och andra aktörer möts och utvecklar sina idéer tillsammans.

Redan idag finns det mod att testa nytt i Göteborg. Och vi vill att fler ska våga mer! Göteborg och göteborgarna är beroende av näringslivet och idéerna därifrån. Och vi är en stad som växer och vill växa mer: så välkommen hit!

Energi & Miljö SNL 2013-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-3

Huvudtema: Energi & Miljö
Går det att tjäna pengar på hållbarhet?

Överallt kan vi läsa omplaner för hållbart stadsplaneringsarbete. Visionen om det klimatneutrala boendet är på väg att realiseras i full skala. Långenergihus, passivhus, till och energiproducerande plushus finns på flera ställen i landet ...

Back to top