Norrköping attraherar företagen

I Norrköping sjuder det av tillväxt och entreprenörskraft. Allt fler aktörer ser ortens enorma potential – allt ifrån infrastruktur till kunskapsutveckling, vilket lockar företag i en mängd olika branscher till regionen.

Det geografiska läget, god infrastruktur och stark tillgång till kompetens är bara några av de faktorer som gör Norrköping till en alltmer intressant etableringsort. Här möter vi Norrköpings kommuns näringslivskontors logistik- och etableringsansvarige Pontus Lindblom. Han lyfter gärna fram den starka bredd av företag som redan valt att etablera sig i regionen.
– Vi har ett mycket differentierat näringsliv och en mer eller mindre unik bredd med aktörer inom såväl industrisektorn som kunskapsintensiva verksamheter, berättar han och nämner i sammanhanget det man kallar för Let's create Norrköping. Budskapet är grunden för den kommunikationsplattform vars syfte är att stärka varumärket Norrköping.
Pontus Lindblom framhåller Norrköpings unika geografiska läge och kommunens breda satsningar för att öka attraktionskraften ytterligare.
– Det är viktigt med en bra helhetslösning för företagen i Norrköping, de som finns här och de vi vill attrahera. För företagare är förstås faktorer som markpriser, lokaler, infrastruktur och kompetensförsörjning viktiga. Men lika viktigt är att det finns bra skolor och attraktiva boendemiljöer. Det här är vi riktigt bra på här i Norrköping där vi satsar kontinuerligt på attraktiva områden i såväl innerstaden som dess omnejd. Tack vare en medveten satsning på kollektivtrafik är det också lätt att resa mellan boende, skolor, universitet och jobb, berättar Pontus Lindblom.

"Sveriges bästa kundservice"
Vad kan då Norrköpings kommun och näringslivskontoret göra för dem som vill etablera verksamhet i området?
– Vi ska helt enkelt erbjuda Sveriges bästa kundservice, fastslår Pontus Lindblom och betonar vikten av att kunna ge snabba svar och ge tydlig information och klara besked i företagsärenden, till exempel tillståndsfrågor.
– Vi har en etableringsgrupp som består av tjänstemän från en rad kontor och förvaltningar i kommunen. I gruppen finns till exempel personer som arbetar med planärenden och bygglov. Härigenom kan vi erbjuda kompletta paket med tydliga och snabba svar på allt som rör företagets geografiska etablering. Samtidigt för vi i sammanhanget en dialog med befintliga företag och tar hänsyn till deras önskemål och behov. Ett gott bemötande med alla parter löper som en röd tråd genom hela vår verksamhet, förklarar han.
Näringslivskontoret är med andra ord behjälpligt även för befintliga företag som i Pontus och hans kollegor har ett tydligt bollplank. Näringslivskontoret har också tillgång till ett brett nätverk när det till exempel handlar om att hitta finansiärer, kompetens eller lokaler.

Ostlänken skapar möjligheter
Norrköping utgör tillsammans med Linköping motorn i tillväxtinitiativet East Sweden. Regionen har flera starka kompetensområden, som logistik, visualiseringsteknik, miljöteknik och flygteknik. Linköpings universitet borgar för kunskap och kompetens, och beslutet kring byggandet av Ostlänken skapar förstås förutsättningar för ytterligare utveckling i hela regionen. Kanske framför allt i just Norrköping som blir en naturlig länk i områdets expansion norrut mot Stockholm.
– Excellent, är Pontus Lindbloms spontana kommentar till Ostlänkens etablering, samtidigt som han ser både utmaningar och möjligheter inför det omfattande projektet.
– Vi lär behöva flytta viss befintlig verksamhet för att få plats med de nya spåren, men samtidigt ger det dessa verksamheter möjlighet att utvecklas via nya lokaler och nya kontaktnät, menar han.
Pontus menar att Ostlänken kommer att få en enorm hävstångseffekt med stor utväxling som följd, inte minst i fastighetsbeståndet vars värde kommer att öka.
– Intresset för att etablera sig här har ökat markant sedan beslutet togs. Redan nu har vi Sveriges bästa logistikläge efter Göteborg, och Ostlänken kommer att öka attraktionskraften ytterligare. Vi spår en fortsatt god utveckling för företag i alla branscher, kanske särskilt i de kunskapsintensiva branscherna, inom till exempel visualisering.

Energi & Miljö SNL 2013-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-3

Huvudtema: Energi & Miljö
Går det att tjäna pengar på hållbarhet?

Överallt kan vi läsa omplaner för hållbart stadsplaneringsarbete. Visionen om det klimatneutrala boendet är på väg att realiseras i full skala. Långenergihus, passivhus, till och energiproducerande plushus finns på flera ställen i landet ...

Back to top