En partner till kärnkraft och processindustri

Areva NP Uddcomb AB, som utgör en del av den världsomspännande koncernen Areva, har två ben att stå på: kärnkraft och industri.
I Sverige har företaget anläggningar i Karlskrona och Helsingborg och sysselsätter totalt cirka 200 anställda.

1969 beslutade svenska staten att etablera ett företag som skulle förse Sverige med kärnkraftreaktorer. Resultatet blev Uddcomb Sweden AB och en ny tillverkningsanläggning uppfördes på Verkö utanför Karlskrona.
Under 70-talet tillverkade Uddcomb alla kärnkraftreaktorer till svenska kärnkraftverk: Forsmark, Oskarshamn, Ringhals och Barsebäck. Företaget tillverkade även anläggningar i Tyskland och Finland.
– I början av 90-talet sålde vi vår verkstadsdel till ABB High Voltage Cables i Karlskrona. Samtidigt flyttade vi in till stan och etablerade oss inne på Kockums varvsområde och bildade Uddcomb Engineering, berättar Thomas Lundahl, VD på Areva NP Uddcomb.

Köptes av Areva
2005 förvärvades Uddcomb Enigneering av Areva, ett av världens ledande kärnkraftsföretag. Idag har Areva Uddcomb expertis inom avancerad engineering och svetsteknik både inom kärnkraft och industri.
– Vi började inom kärnkraftsbranschen, men har parallellt byggt upp en industridel i verksamheten och har idag två ben att stå på, en nukleär del och en industridel. Inom den nukleära delen utför vi reparationer, underhåll, byten av komponenter, uppgradering etc. på främst svenska kärnkraftverk, men även utländska. Ibland handlar det om väldigt stora projekt och just nu håller vi på med uppgraderingar och justeringar på Oskarshamn tillsammans med kollegor från Tyskland. På industrisidan är vi världsomspännande och utför projekt på olika processindustrier, pappersbruk, stålindustrin, oljeraffinaderier och även oljeplattformar, berättar Thomas Lundahl.
Areva NP Uddcomb har mycket omfattande erfarenhet av tunga verkstads- och montagearbeten. Med sin bakgrund som tryckkärlstillverkare har företaget tillägnat sig djupgående kunskaper om svetsning och hantering av tunga objekt med stora godstjocklekar.

En långdragen debatt
Debatten om kärnkraftens faror har gått i vågor under de senaste decennierna och tog ny fart våren 2011 efter kärnkraftskatastrofen i Fukushima, Japan. Detta har dock inte direkt påverkat verksamheten för Areva i Sverige.
Thomas Lundahl:
– Vi bedriver som sagt verksamhet inom både konventionell industri och inom kärnkraft. Väldigt många länder etablerar dessutom nya kärnkraftverk. Vårt moderbolag bygger nu världens största kärnkraftverk i Finland som ska stå färdigt om något år och den finska regeringen har nyligen tagit ett beslut om att bygga ytterligare ett kärnkraftverk. Dessutom byggs det antal nya kärnkraftverk i både Ryssland, Kina, Indien och många andra länder.

En ljus framtid
Thomas Lundahl ser ljust på framtiden för Areva Uddcomb.
– Just nu går företaget mycket bra och vi har en bra mix och balans på kärnkraftssidan och industrisidan. Om det svänger på en marknad så har vi möjlighet att expandera på en annan.
Thomas Lundahl vill gärna ge en eloge till företagets duktiga medarbetare som med hög kompetens reser världen runt och gör ett fantastiskt bra jobb. Han tycker det är särskilt glädjande att företaget även har kvinnliga svetsare.
– I dagsläget har vi fem kvinnor som är svetsare och de är fantastiskt duktiga. Kvinnor på mansdominerade arbetsplatser är bra på många sätt, inte minst för att det blir en annan jargong bland grabbarna när de är ute på jobb över hela världen. Våra kvinnliga svetsare har rönt stor uppmärksamhet på grund av sin yrkesskicklighet och jag ser gärna att fler kvinnliga svetsare söker till Areva, säger Thomas Lundahl avslutningsvis.


Blekinge SNL 2013-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-1

Huvudtema: Blekinge
Blekinge – en attraktiv tillväxtregion

Blekinge har ett förstklassigt geografiskt läge utmed sydöstra Sveriges kust. När nya marknader i öst blomstrar har Blekinge bästa utgångspunkt i Sverige för ett utvecklat samarbete ...

Back to top