Ödeshögs kommun satsar på framtiden

Ödeshög i Östergötland är en modern kommun med stort intresse för företagare och företagsamhet. Kommunen ligger på den övre tredjedelen i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat.
I höst erbjuds färdigexploaterad mark för nyetablering av företag alldeles i anslutning till E4:an och med närhet till Vättern.

Vägen till egen etablering är aldrig lång i Ödeshög. Den lilla kommunens fördel är att här blir alla företag stora och bemötta med intresse och engagemang.
– Vi har jobbat aktivt för att få ett gott företagsklimat i kommunen och vi var Årets Raket i Svenskt Näringslivs ranking för några år sedan. Jag och näringslivschefen Peter Kenell jobbar aktivt med våra företag eftersom näringslivet är en viktig motor i kommunen och en förutsättning för att kommunen ska må bra, säger Magnus Oscarsson, kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen i Ödeshög.
Ödeshög har ett mycket bra geografiskt läge mitt emellan Linköping, Jönköping och Helsingborg och mellan Göteborg och Stockholm. I den lilla kommunen stannar cirka 2 000 lastbilar varje dygn och tankar 20 miljoner diesel årligen.

En kultur- och naturmiljö
– Vad som utmärker Ödeshög, förutom det perfekta läget, är att vi har en mycket fin kultur- och naturmiljö med närheten till Vättern, Omberg och sjön Tåkern. Det nya naturrummet vid Tåkern, som invigdes den 25 maj i år av kung Carl-Gustav, har byggts för mer än 30 miljoner kronor, berättar Magnus Oscarsson.
Tåkern är en av norra Europas viktigaste fågelsjöar med upp emot 70 000 rastande änder, gäss och svanar. Det finns fyra besöksområden vid sjön med fågeltorn och vandringsleder.
En annan känd plats i Ödeshögs kommun är Alvastra, som är belägen vid södra foten av Omberg.
– Västgötarna kanske tycker att Varnhem och Gudhem räknas som Sveriges vagga, men till Alvastra kom det munkar från Frankrike redan på 1100-talet, säger Magnus Oscarsson.

Satsning på ny mark
2008 beslutade kommunstyrelsen i Ödeshög att satsa på att exploatera mark för nyetablering av företag.
Magnus Oscarsson förklarar bakgrunden:
– 2007 kom ett företag till oss med en förfrågan om vi hade mark att erbjuda i anslutning till E4:an. Det hade vi inte och följden blev att det företaget etablerade sig i en annan kommun, där de fick cirka 100 arbetstillfällen. Då insåg vi att vi borde göra något och 2008 köpte vi ett område på cirka 25 hektar alldeles vid avfarten till E4:an. Nu är vi klara och kan erbjuda färdig mark till hösten och det känns riktigt kul.
Nästa projekt är att få fram tomter med ett bra läge mot Vättern och man räknar med att kunna erbjuda cirka 25 tomter.
– Vi kan också erbjuda mark vid Trehörnasjön med vissa tomter bara 40 meter från stranden. Längs den 25 kilometer långa kusten mot Vättern ligger också ett litet samhälle som heter Hästholmen, där vi också har tomter med ett fantastiskt läge. Det finns ett stort intresse från folk i andra delar av landet av tomter med sjönära lägen, säger Magnus Oscarsson.

Bra kommunikationer
Inom kommunen jobbar man också med att ha bra kommunikationer. I början av juni fick man beskedet att det kommer att bli snabbtrafik med pendelbuss via E4:an i Mjölby, vilket innebär att man kan ta sig snabbt till Linköping, Norrköping och vidare mot Stockholm.
– Vi ser med tillförsikt på framtiden och är mycket hoppfulla med alla projekt som vi har jobbat fram, säger Magnus Oscarsson.
Magnus Oscarsson har varit kommunstyrelsens ordförande sedan 2006 och är idag inne på sin andra mandatperiod. Han arbetade tidigare som slöjdlärare och har även varit verksam som snickare på ett sågverk och som bonde.


Östergötland SNL 2012-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-4

Huvudtema: Östergötland
Östergötland – ett vinnande län

Hänger Östergötland med i den globala ekonomin – har vi förutsättningarna och konkurrenskraften? Finns framtidstron bland företagen i en tid där osäkerheten är ovanligt stor och europrojektet darrar?

Back to top