Dow stödjer hela Östergötlands ekonomi

I över ett sekel har The Dow Chemical Company, som kort och gott brukar benämnas Dow, utvecklat vetenskap och teknik som varit och fortfarande är grundläggande för mänsklighetens framsteg. Vare sig det gäller behov av rent vatten, förnybar energiproduktion eller att öka produktiviteten inom jordbruket så har Dows forskare och produktionsspecialister kompetens för att knyta kemi till innovation till principer för hållbar utveckling.

Dow sysselsätter över 52 000 människor över hela världen, som tillsammans arbetar för att utveckla lösningar för samhället och som står för en tillverkning som överstiger 5000 olika produkter levererade till 197 platser i 36 länder. Det är en imponerande mångfald som präglar Dow.

Lösningar på morgondagens globala utmaningar
I Sverige driver företaget två tillverkningsanläggningar, en i Landskrona där man framställer material för färger och beläggningar, och en i Norrköping som stödjer Dow Building Solutions genom tillverkning av isoleringsmaterial baserade på expanderad polystyren, som ofta i dagligt tal kallas frigolit.
I Norden verkar ca 120 personer under Dow, genom riktade säljteam erbjuds företag i Sverige och övriga Norden en branschledande portfölj bestående av kemiska avancerade material, jordbrukskemikalier, plaster och speciallösningar.
Det finns ett gemensamt tema för allt som Dow står för, nämligen ett åtagande som man inom koncernen kallar för Solutionism. Solutionism är enligt Dow ett begrepp som förbinder kemi och innovation i syfte att hitta lösningar på morgondagens globala utmaningar.
Man har framförallt identifierat fyra megatrender för framtidens globala behov, som bygger på att öka produktiviteten inom jordbruket, en ökande efterfrågan på avancerade konsumtionsvaror, stort behov av förnybar energi och ett behov av att diversifiera lösningar för transport, infrastruktur, byggande och vatten.

Fokus på Östergötland
Dow har haft en betydande närvaro i Norden och Sverige sedan 1970-talet. Norrköpingsenheten sköts idag av George Chatzidiamantis som tillsammans med 24 anställda driver företaget med fokus på Östergötland.
– Östergötland är en centralt viktig region för Dow eftersom den erbjuder en strategiskt betydelsefull tillverkningsbas för några av våra viktigaste produkter. Här i Norrköping tillverkar vi Styrofoam® isoleringsmaterial, som har unika egenskaper bl.a. i att förbättra energieffektiviteten inom olika segment – från konstruktion till transport.
Dow startade produktionen av sitt världsberömda Styrofoam® isoleringsmaterial för över 60 år sedan. Produkten tillverkas och säljs idag över hela världen. Med sin unika cellstruktur håller materialet en hög isoleringsgrad liksom hög tryckhållfasthet samt utmärkt vattenmotstånd för långsiktig hållbarhet.

Styrofoam® - viktig del av Dows globala strategi
Inom byggsektorn används Styrofoam® för att isolera bostadshus och andra fastigheter, även inom exempelvis jordbruks- och geotekniska applikationer som väg-och järnvägsbyggen, sportarenor, multiarenor och parkeringar.
Ett exempel är den nya Tele2Arenan i Stockholm som invigs sommaren 2013, där 22 000 m2 Styrofoam® installeras under fotbollsplanen/hockeyrinken för att stödja strukturella och energieffektivitetsmässiga krav. Materialet används också vid tillverkning av sammansatta byggpaneler, för isolering av kylda lastbilar och husvagnar, samt för isolering av rör och turbinblad på vindkraftverk.
– Styrofoam® har varit och fortsätter att vara ett enormt framgångsrikt varumärke oss. Varumärket är framförallt en viktig del av Dows globala strategi, särskilt när det gäller att ta itu med viktiga frågor såsom energieffektivitet och hållbarhet, tillägger Chatzidiamantis.

Framgångssaga för Norrköping
Den fortsatta framgången för Styrofoam® är en framgångssaga även för Norrköpingsanläggningen. Norrköping förbereder sig nu för ytterligare en spännande utveckling, nämligen att implementera nya produktionskrav för en ny generation av polystyren-produkter med bättre prestanda. Oavsett förändring och konjunktur så kommer Dow att fortsätta växa i Norrköping.
– Jag tror att eftersom kraven på mer energieffektiva byggnader ökar, är det logiskt att anta att behovet av mer effektiv isolering också kommer att fortsätta öka. Vi kommer att fortsätta med en innovativ produktutveckling och erbjuda en tillförlitlig och konsekvent leverans till våra kunder. På så vis fortsätter vi också att stödja de lokala och nationella ekonomierna från vår bas här i Östergötland, summerar George Chatzidiamantis som avslutning.


Östergötland SNL 2012-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-4

Huvudtema: Östergötland
Östergötland – ett vinnande län

Hänger Östergötland med i den globala ekonomin – har vi förutsättningarna och konkurrenskraften? Finns framtidstron bland företagen i en tid där osäkerheten är ovanligt stor och europrojektet darrar?

Back to top