KPMG – ett ledande revisionsföretag

Revisionsföretaget KPMG har en stark förankring i Sverige med 1 600 medarbetare på 60 orter.
På kontoret i Motala arbetar tio anställda med allt från redovisning och ekonomitjänster till konsultationer och rådgivning.

Det som idag är KPMG´s svenska del har sitt ursprung i Bohlins revisionsbyrå, som bildades 1923 av Lars-Ture Bohlin. 1989 inledde Bohlins revisionsbyrå samarbetet med KPMG.
KPMG erbjuder tjänster inom revision, skatt och rådgivning och oavsett var i världen kundernas finns har de alltid tillgång till KPMG´s samlade kunskap och erfarenhet – både lokalt och globalt.
KPMG i Motala startades 1969 som en filial till Linköpingskontoret, men blev snart ett eget kontor. I Motala jobbar idag tio anställda, varav tre är godkända revisorer, två är revisorsassistenter och tre redovisningskonsulter.
– Ungefär hälften av vår omsättning hamnar inom sektorn revision och resten handlar om ekonomitjänster, konsultationer, rådgivning, bokslutsarbeten och vanlig redovisning, berättar Robert Anderson, som är godkänd revisor på Motalakontoret.

En livsstil
KPMG i Motala arbetar främst med familjeföretag och ledordet är att jobba nära kunderna.
– Det är ju något av en livsstil att vara egen företagare så det är mycket frågor som rör det egna bolaget och allt runt omkring. Vi har en bred kompetens inom många områden och eftersom vi ingår i en större koncern så finns det specialistfunktioner att hämta hjälp från när kunderna behöver någon särskild kompetens, berättar Robert Andersson.
I sitt kundregister har KPMG i Motala cirka 500 aktiebolag och ett antal enskilda firmor och handelsbolag.
– Tidigare har vi haft 22-23 procent av marknaden i Motala och med dagens teknik så har vi kunder såväl Halmstad som i Norrland. Det är en ny värld som har öppnats i och med den nya tekniken, konstaterar Robert Andersson.
Framtidsvision för KPMG i Motala är att ligga i framkant när det gäller de nya tekniklösningarna och att fortfarande kunna erbjuda samma personliga service och engagemang oavsett om det är till kunder på orten eller ute i landet.


Östergötland SNL 2012-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-4

Huvudtema: Östergötland
Östergötland – ett vinnande län

Hänger Östergötland med i den globala ekonomin – har vi förutsättningarna och konkurrenskraften? Finns framtidstron bland företagen i en tid där osäkerheten är ovanligt stor och europrojektet darrar?

Back to top