Stora möjligheter i attraktiva Linköping

Som en av landets snabbast växande städer och en del av East Sweden präglas staden av energi och livskraft. Linköping är en framstående student- och entreprenörsstad med en stark innovationsmiljö – mycket tack vare symbiosen mellan Linköpings universitet och Mjärdevi Science Park. Det råder ett stort intresse om Linköping nu. Ett intresse som bl.a. vuxit fram ur flygindustrins framgångar, Linköping är som bekant Sveriges flyghuvudstad.

Att ro iland investeringar, ta vara på innovationer och skapa ett gott företagsklimat är i en expansiv kommun som Linköping en stor utmaning – men samtidigt en spännande och inspirerande uppgift som NuLink – Linköpings näringslivsbolag gärna tar sig an.
NuLink (Näringslivsutveckling i Linköping AB) bildades 2007, och dessförinnan drevs utvecklingsfrågor i projektform tillsammans med näringsliv och akademi. Målet för NuLink är att skapa bra möjligheter för näringslivets utveckling – både för befintliga och presumtiva aktörer.
En stor del av utvecklingen sker inom Mjärdevi Science Park, där idéer från företrädelsevis universitetet och andra forsknings- och utvecklingsintensiva institut och företag utvecklas till kraftfulla innovationer för en global marknad.

Flygets roll i Linköping
Linköpings moderna historia är en berättelse där flyget spelar en viktig roll – för näringslivet, tillväxten och internationella relationer. I år är det 100 år sedan Försvarsmaktens flygskola etablerades vid Malmens flygfält, och 75 år sedan som Saab valde att utveckla militär flygteknik med utgång från Linköping.
Saab insåg tidigt fördelarna med Linköping som etableringsort med tanke på den goda kompetensförsörjning av arbetskraft som fanns genom militära och civila aktiviteter på Malmen. Det fortsatta behovet av kompetent arbetskraft blev därefter en starkt bidragande faktor till att Linköpings Universitet etablerades. Idag står universitetet för forskning i teknikens absoluta framkant och man är världsledande inom bl.a. mobil teknologi, IT-utveckling och kognition.
Saab driver än idag utvecklingen inom det flygtekniska området, idag med landets enda flygplanstillverkning. Tusentals av Linköpings yrkesverksamma befolkning har anknytning till flygrelaterad verksamhet.
– Vi har en stark identitet inom flyg och högteknologi, konstaterar Yvonne Rosmark, nytillträdd VD för NuLink och näringslivschef i Linköpings kommun.
Rosmark kommer från näringslivet och har tidigare varit verksam på Saab. Hon har därför bra förutsättningar att identifiera vad näringslivet verkligen behöver och väntar sig av kommunen.
– Den mångåriga traditionen som vi har i Linköping inom flygteknik och flygrelaterad verksamhet har skapat unika utvecklingsmöjligheter för kompetens och erfarenhet inom området. Många företag har under årens lopp utvecklat produkter och tjänster med flyget som utgångspunkt, berättar Yvonne.

Attraktiv etableringsort
NuLink arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor som rör Linköpings näringsliv i sin helhet och är inte knutet till en specifik bransch. Tillsammans med kommunen är strävan att arbeta för ett sunt företagarklimat, där nya företag får chans att utvecklas och växa, och etablerade aktörer får tillgång till det stöd som behövs för att kunna utveckla sin verksamhet.
Det yttersta målet är att stimulera tillväxt med nya arbetstillfällen och att göra Linköping till en ännu mer attraktiv etableringsort.


Östergötland SNL 2012-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-4

Huvudtema: Östergötland
Östergötland – ett vinnande län

Hänger Östergötland med i den globala ekonomin – har vi förutsättningarna och konkurrenskraften? Finns framtidstron bland företagen i en tid där osäkerheten är ovanligt stor och europrojektet darrar?

Back to top