Linköpings stadskärna utvecklas genom effektiv samverkan mellan kommun, näringsliv och fastighetsägare

Att Linköping erbjuder en unik miljö för teknisk utveckling och innovation är ingen nyhet. Vid Mjärdevi Science Park frodas globalt ledande företag inom allt från bildhantering och visualisering till fordonssäkerhet. Linköpings universitet är vida känt för framstående IT-forskning med oändliga tillämpningar. Linköping är med andra ord en i särklass framåtsträvande stad där man satsar på utveckling i alla led, och då inte minst när det gäller utveckling av en attraktiv stadskärna. Linköping korades till Årets Stadskärna 2009, en utmärkelse man gjort sig väl förtjänt av och en titel som både kommun och näringsidkare fortsätter att vårda.

För att ta vara på de värden som finns i Linköping har kommun, Cityföreningen och Cityfastighetsägarna med gemensamma insatser startat Linköping City Samverkan AB, som har i uppdrag att fortsätta utveckla stadskärnan och göra staden ännu mer attraktiv för både besökare och invånare.
Cityutvecklare och tillika VD för Linköping City Samverkan är Peter Särud som även var med om att starta upp bolaget 1 januari 2010, ett år efter att Linköping korats till Årets stadskärna.
– Innan vi blev Årets Stadskärna bedrevs arbetet i projektform, för att skapa kontinuitet och långsiktighet bildades bolaget Linköping city samverkan AB, förklarar Peter.

Skapar kreativa mötesplatser
Som självklart centrum i regionen erbjuder Linköping en citykärna med ett brett utbud av handel, nöjen, kultur och evenemang. Att vara en modern och attraktiv mötesplats är viktigt. Linköping satsar på att tillhandahålla mervärden som både märks och känns. Förutom utveckling av den fysiska miljön, läggs mycket energi ner på att skapa kreativa mötesplatser för alla åldrar med olika evenemang och folkfester.
– En utav anledningarna till att vi blev Årets Stadskärna 2009 var tack vare arbetet med S:t Lars parken utanför S:t Lars kyrkan. Här skapades öppna, luftiga grönytor och nya sittplatser, området förvandlades helt och idag är det en levande park för alla. Detta är ett bra exempel på hur vi arbetar och kommer att fortsätta arbeta framöver, i tät samverkan mellan kommun, företag och fastighetsägare.
Linköping har nyligen fått besöksräknare installerade i citykärnan för att mäta effekterna av olika insatser. Peter Särud menar att besöksräknare kommer att generera kvitton på att de aktiviteter som görs är framgångsrika och vi får ett mätbart, positivt gensvar.

Tradition möter modernitet
Linköping har en tydlig charm som bygger på mötet mellan det traditionella och det moderna. Stadskärnan har sett ungefär likadan ut de senaste 20 åren, men Linköping fortsätter att växa både i antalet invånare och till antalet företag. Att både utvidga och förtäta staden samtidigt som man skapar attraktiva mötesplatser är en central fråga.
Samtidigt ska traditionella och omtyckta värden bevaras. Ett exempel är området övre delen av Nygatan, Hospitaltorget och ner mot Trädgårdstorget, ett äldre område som med sin charm är mycket omtyckt bland Linköpingsborna men som besökare utifrån många gånger missar. Här finns bl.a. unika butiker och en trevlig atmosfär som fler borde få uppleva.
– Vi har en mycket tydlig framtidsvision för de kommande tre åren, och vi arbetar också med perspektiv som är i linje med kommunens strategiska tillväxtmål för 2025. Att skapa levande torg och mötesplatser är en del av arbetet. Vi ska också förbättra tillgängligheten över lag, vilket även innefattar förbättring av kollektivtrafik och bättre tillgänglighet till bl.a parkeringshusen, sammanfattar Peter Särud som avslutning.


Östergötland SNL 2012-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-4

Huvudtema: Östergötland
Östergötland – ett vinnande län

Hänger Östergötland med i den globala ekonomin – har vi förutsättningarna och konkurrenskraften? Finns framtidstron bland företagen i en tid där osäkerheten är ovanligt stor och europrojektet darrar?

Back to top