Danske Banks kunskapskluster finns i Linköping

Danske Bank Linköping förenar framgångsrikt en anrik banktradition med en stark innovationsanda. Danske Bank-koncernen är i allmänhet känd som en modern och nytänkande aktör, något som man i Linköping tar vara på och förädlar ytterligare. Kontoret på Storgatan samlar privatkunder med höga ambitioner avseende sin ekonomi och framtid.  På Gillbergatan i Tornbyområdet möter Danske Bank företagskunder och här erbjuds även privatrådgivning för företagsledare.

Danske Bank vänder sig framförallt till kunder som söker lite mer än sedvanliga banktjänster. Verksamheten har funnits i Linköping sedan tidigt 1800-tal och kontoret på Storgatan har sina rötter i en anrik provinsbank där starka relationer och traditioner än idag utgör en av grundpelarna. Dessutom finns flera av Danske Banks centrala funktioner för den svenska marknaden, exempelvis kundservice, utveckling och finansbolag, också etablerade i Linköping.
– Linköping har blivit som ett kunskapskluster för hela Danske Banks svenska verksamhet med ca 400 medarbetare lokalt involverade. Det motsvarar ungefär en tredjedel av bankens personalstyrka över hela landet, berättar Lena Ulfsbo, som ansvarar för privatkontoret i Linköping.

Vill uppleva kundernas vardag
Mikael Hellman fokuserar på företagskunder, ett växande segment för Danske Bank i Linköping. Målgruppen är framförallt medelstora företag. Hellman förklarar:
– Vi breddar oss naturligtvis för nya målgrupper, men i stora drag handlar det om att kunna erbjuda fler tjänster till redan befintliga kunder. Att byta bank är en ganska omfattande och tidskrävande process där de flesta nog vill ha någon typ av relation till banken först. Genom att erbjuda effektiva och tillämpade företagstjänster kan vi skapa tillväxt på företagsmarknaden.
Linköping är Sveriges femte största stad och en särpräglad universitetsstad. Här finns en rik kunskapsmiljö med tekniskt världsledande företag. Att kunna möta företagen på deras egna villkor är avgörande för att skapa goda och långvariga kontakter. Mikael fortsätter:
– Vi besöker ofta våra kunder ute på deras respektive företag. Det är oerhört givande för oss att få vara med och uppleva deras vardag, vi vill lära känna företagen och deras ledare, dvs. våra kunder, i deras naturliga miljöer. Först då kan vi skräddarsy tjänster som de verkligen behöver och som allra helst också överträffar deras förväntningar. Som tidigare nämnt så fokuserar vi på kunder som ställer lite högre krav.

Styrka med allt samlat under samma paraply
Danske Bank har flera kontor i Linköping. Kontoret på Storgatan är numera en samlingspunkt för privatkunder med höga ambitioner avseende sin ekonomi och framtid.  Här finns den samlade kompetensen där kunderna får kvalificerad rådgivning i såväl finansiering som placerings- och pensionsfrågor. På Gillbergatan i Tornbyområdet har man samlat kundföretagen, där banken även erbjuder privatrådgivning för företagsledare.
– Vi ser det som en ren styrka att vi kan erbjuda allt från privatrådgivning till kvalificerad placeringsrådgivning under ett och samma paraply, konstaterar Lena Ulfsbo. Vi strävar efter att vara lyhörda, vi utvecklar nya tjänster efter marknadens krav. Som exempel har vi tagit fram appar där våra kunder enkelt kan sköta sina bankärenden via sina Smartphones eller iPads.
– Det rör sig definitivt om en skarp utveckling som skett på en mycket kort tid. Banken har gjort en lång resa som startade i början av 1800-talet, idag är vi betydligt bredare i vårt utbud – men syftet med vår verksamhet är detsamma; att ta hand om våra kunders finansiella affärer och att ha en hög kundnöjdhet. Vi satsar på goda och långsiktiga relationer i allt vi gör, avslutar Mikael Hellman.


Östergötland SNL 2012-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-4

Huvudtema: Östergötland
Östergötland – ett vinnande län

Hänger Östergötland med i den globala ekonomin – har vi förutsättningarna och konkurrenskraften? Finns framtidstron bland företagen i en tid där osäkerheten är ovanligt stor och europrojektet darrar?

Back to top