I Kinda är det nära till allt!

I Kinda, med ca 10 000 invånare, är det nära till allt.

Näringsliv
Vi har ett brett näringsliv med både större och mindre företag inom allt från skog och teknik till turism. I bygden finns flera företag med naturen som försörjning. Kommun och näringsliv samverkar bland annat i form av den ek. föreningen Växtkraft Kinda.

Kinda har goda förutsättningar för nya och nygamla företag att utvecklas. Här är samverkan självklar och nödvändig vilket bland annat lett till att Allhamra gymnasieskola blivit utsedd till ”Årets Teknikutbildning – Gymnasieskola 2012”, en utmärkelse som delas ut av Teknikföretagarna i Sverige. Då vi är en liten kommun med den närhet som små kommuner har är det också oerhört viktigt att samarbeta i regionen för att dra nytta av styrkan i att vara större. Framförallt ser vi att regionens utveckling är av stor betydelse för våra invånare och våra företags framtid.

Kommunal service
Kinda har fördelen att ha en ekonomi i balans vilket ger oss förutsättningar att satsa framåt. Just nu renoveras vår högstadieskola för att skapa goda förutsättningar för våra ungdomar att utvecklas till unga vuxna. En modernare skola kommer snart stå färdig. Vi erbjuder också en kvalitativ omsorg under hela livet för våra medborgare. I Rimforsa finns bland annat en nybyggd förskola som erbjuder utomhuspedagogik för de allra yngsta och på våra tre största orter finns det äldreboenden. Med stolthet kan vi också skryta med att år 2011 varit nominerade till Sveriges kvalitetskommun!

Kommunikationer
I Kinda har vi gjort stora satsningar på bredbandsutbyggnad för att underlätta för våra medborgare och företagare. Genom fiberutbyggnad och medvetna satsningar på landsbygden vill vi ge möjlighet till exempelvis arbete hemifrån, distansstudier eller varför inte lite shopping online? Vi vill ge fler möjlighet till en vardag där det är lättare att kombinera arbete och fritid.

I Kinda njuter vi av naturen, lugnet och omgivningarna. När vi vill ha lite ombyte så ligger Linköping på lagom avstånd och där hittar vi det vi eventuellt saknar i Kinda. Vill vi ännu längre ut i världen går tåg från Linköping till de största städerna i Norden. Om vi vill ännu lite längre ut i världen finns flera flygplatser med internationell trafik på behändigt avstånd. Känner vi oss riktigt äventyrslystna är det faktiskt möjligt att från Kinda, via båt och Kinda kanal, ta sig världen runt och slutligen återvända hem till Kinda som trots allt ligger närmast hjärtat.


Östergötland SNL 2012-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-4

Huvudtema: Östergötland
Östergötland – ett vinnande län

Hänger Östergötland med i den globala ekonomin – har vi förutsättningarna och konkurrenskraften? Finns framtidstron bland företagen i en tid där osäkerheten är ovanligt stor och europrojektet darrar?

Back to top