IUC Öst – din partner i utvecklingsfrågor

IUC Öst grundades 1997, för industrin av industrin, och genom åren har verksamheten vuxit betydligt. Idag finns IUC Öst som en resurs för många arbetsgivare i Östergötland och Sörmland.
– Dåvarande regeringen tog ett beslut om att man skulle bilda industriella utvecklingscenter och bland annat då i Finspång, som är en klassisk industriort, berättar Sune Karlsson, VD på IUC Öst.

– Vid starten bildades en projektgrupp med representanter från kommunen och näringslivet och jag var då personalchef på dåvarande ABB Stal. Syftet var att stödja utvecklingen av små och medelstora industriföretag, berättar Sune Karlsson.
Inom området kompetensutveckling erbjuder IUC Öst hela kedjan från analys av kompetensbehov till att genomföra konkret kompetensutveckling i form av träning och utbildning.
Inom området verksamhetsutveckling arbetar IUC Öst bland annat med att hjälpa företag att utvecklas inom marknad/försäljning, produktutveckling och produktionseffektivisering.

15 IUC-bolag
Idag finns det 15 IUC-bolag i Sverige, som är sammankopplade i ett nätverk. Bolagen äger ett gemensamt marknads- och servicebolag som heter IUC Sverige AB och i styrelsen finns samtliga IUC-bolag representerade.
– Verksamheten har utvecklats lite olika i IUC-bolagen. I Finspång har den huvudsakliga inriktningen varit kompetensutveckling, alltså genomförande av ett antal olika utbildningar. Vår största kund är Siemens och sedan 2004 är vi Siemens utbildningsleverantör här i Finspång och på alla andra Siemens-enheter i Sverige, berättar Sune Karlsson.

Identifierar behoven
IUC Öst i Finspång har en stor koncentration på utbildning och kompetens, men man jobbar också med de andra frågorna inom ramen för IUC Sveriges nätverk.
– Man kan enkelt uttrycka sig att vi arbetar med att identifiera de behov som små och medelstora företag har och sedan försöka hitta lösningar. Oftast handlar det om att finansiera utvecklingsinsatserna och att hjälpa kunderna med till exempel EU-finansieringar eller andra former av offentlig finansiering. Ett konkret exempel var när vi sökte EU-pengar till BT i Mjölby, eller Toyota som det heter idag, och åtta av deras underleverantörer. Vi fick sammanlagt drygt åtta miljoner kronor för att genomföra kompetenshöjande insatser i de här företagen så att de bättre motsvarade kundernas krav, berättar Sune Karlsson.

Bra företagsklimat
Sune Karlsson tycker att företagsklimatet är mycket bra i regionen.
– Många tror att Östergötland är ett typiskt jordbrukslän med tanke på slätten, men länet är ett av de industritätaste i Sverige. Mer än 50 procent av de anställda i Östergötland arbetar inom industrisektorn. Tittar man på Finspång så är det i ännu högre grad en klassisk industriort, där man har ett mycket bra samarbete mellan näringslivet och kommunen. Det handlar om allt ifrån skola och utbildning till boende och kommunikationer.
IUC Öst arbetar nu med ett stort EU-projekt tillsammans med LO-distriktet i Mellansverige. Man vill hitta former för ett lokalt samarbete för att få tillbaka arbetslösa i arbete.
– Att vara arbetslös innebär ju att man måste ha kontakter med både offentliga och privata aktörer och med det här projektet, som ligger i 20 miljonersklassen, vill vi effektivisera detta, berättar Sune Karlsson.
Visionen för IUC Öst och de övriga IUC-bolagen är att ytterligare stärka kontakterna med centrala myndigheter, som VINNOVA, Tillväxtverket och liknande aktörer.
– De ska se oss som den naturliga samarbetspartnern på det regionala planet när det gäller insatser mot industrin, säger Sune Karlsson avslutningsvis.


Östergötland SNL 2012-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-4

Huvudtema: Östergötland
Östergötland – ett vinnande län

Hänger Östergötland med i den globala ekonomin – har vi förutsättningarna och konkurrenskraften? Finns framtidstron bland företagen i en tid där osäkerheten är ovanligt stor och europrojektet darrar?

Back to top