Finspångs största hyresvärd

Med 1869 lägenheter är Vallonbygden AB den största hyresvärden i Finspång.
– Vi är ett allmännyttigt bostadsbolag som ska vara kommunens val för att bidra till bostadsförsörjningen och utveckling av boendet i Finspång, säger Björn Andersson, VD på Vallonbygden AB.

Vallonbygden är en stabil och pålitlig hyresvärd med mångårig erfarenhet av fastighetsförvaltning. Bolagets verksamhet kännetecknas av service, kvalitet och engagemang.
Verksamheten startades 1943 som en stiftelse och idag sysselsätter Vallonbygden AB 24 anställda. Tjänster som lokalvård, trappstädning och grönyteskötsel outsourcas.
Vallonbygden strävar efter en långsiktigt god ekonomi. Det innebär bland annat att bolaget satsar mycket pengar på att renovera och underhålla sina fastigheter.
– Arbetsmarknaden är väldigt god i Finspång just nu och därför finns det ett stort tryck på nya villor och lägenheter. För två år sedan byggde vi elva marklägenheter och för ett år sedan ytterligare tolv. Nu bygger vi åtta lägenheter i parhus och planerar att bygga ett flerbostadshus på åtta våningar i centrala Finspång, berättar Björn Anderson.
En annan satsning i centralorten är en ombyggnation av ett hus från 1700-talet till tre lägenheter i nybyggnadsstandard.

En positiv utveckling
Vallonbygden verkar för en positiv utveckling i Finspång. Bolaget skapar livskvalitet för hyresgästerna genom att utveckla, bygga och förvalta hyreslägenheter för livets olika skeenden.
Finspång hade en gång tiden cirka 25 000 invånare, men sedan har befolkningen minskat. De tre senaste åren har befolkningen dock ökat i kommunen och även i år ser man en positiv befolkningsutveckling. Detta leder naturligtvis till ett ökat behov av bostäder och detta behov är Vallonbygden redo att möta.

Möblerade lägenheter
Vallonbygden har såväl små som stora lägenheter att hyra, från 1 rum och kök till 4 rum och kök. Bolaget hyr även ut möblerade lägenheter och de flesta finns på Nyhem, Oxhagsvägen, ett område cirka 500 meter från Finspångs centrum.
Vallonbygden har en egen hyresgästtidning som utkommer med fyra nummer om året. Tidningen innehåller reportage och aktuell information som berör hyresgästerna.
– Vi har ett gott renommé som bostadsbolag och har bra underhåll av lägenheterna. Vår ambition inför framtiden är att bygga ytterligare moderna bostäder i Finspångs centrum, säger Björn Andersson.


Östergötland SNL 2012-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-4

Huvudtema: Östergötland
Östergötland – ett vinnande län

Hänger Östergötland med i den globala ekonomin – har vi förutsättningarna och konkurrenskraften? Finns framtidstron bland företagen i en tid där osäkerheten är ovanligt stor och europrojektet darrar?

Back to top