Finspång – en modern industriort i Östergötland

Finspångs kommun har ett näringsliv som av historiska skäl är baserat på större industrier. Nära 50 procent av de anställda i kommunen arbetar inom industrin, oavsett om de pendlar eller inte.
– Finspång har en månghundraårig tradition som bruksort och industriort och företagen har hela tiden utvecklat sina verksamheter. Det sker idag stora investeringar inom såväl industrin som inom detaljhandeln och av offentliga aktörer. säger Anders Härnbro, kommunstyrelsens ordförande i Finspång.

Finspång är en levande industriort med ett näringsliv som har en unik struktur med såväl småföretag, mindre industrier som flera världsledande, internationella företag.
Störst är Siemens med sina 2 700 anställda.
– Vi är en modern industriort i och med att de företag som verkar här inte har sina huvudsakliga marknadsområden lokalt i Östergötland. Det handlar om globala verksamheter. Siemens och SSAB S-Solar är exempel på företag som spelar på världskartan, säger Anders Härnbro.
Industrin har varit basstrukturen i kommunen i flera hundra år, bland annat genom kanontillverkning under 1800-talet. Runt 1900 koncentrerade Nobel tillverkningen till Karlskoga och industrierna i Finspång utvecklades genom nya produkter och vägar.
I kommunen finns idag också mycket industriservice och liknande företagstjänster som är knutna till industrin.
– Många företag på andra industriorter har inte haft möjlighet att på samma sätt utveckla sina verksamheter. Här har industrierna lyckats gå från att vara tillverkningsindustrier med ihopsättning till grenar som brukstidens industrier till modern flexibel industri med starka grenar inom utveckling och forskning. Sapa Technology till exempel, som jobbar med utvecklingsarbete och forskning, har många forskare knutna till sin verksamhet. På Siemens är det bara 6-700 av de totalt 2 700 anställda som jobbar med ihopsättning klassisk verkstadsproduktion.

Planera och förbereda
– En av de viktigaste åtgärderna för en kommun är att planera och förbereda vad gäller bygglov, tillstånd och liknande tjänster mot företag som vill etablera sig här. Det är viktigt att allt fungerar på ett bra sätt, säger Anders Härnbro.
I Finspång finns en etableringsgrupp för att på ett så bra sätt som möjligt hjälpa till att hitta möjliga partners, men också mark för dem som vill bygga lokaler och starta verksamhet i kommunen.
– Vi har ett väldigt bra strukturerat arbete kring detta och just nu har vi ett högt tryck på etableringar. Kommunen deltar dessutom aktivt i ”Energiriket”, som på en och samma gång är en företagssamverkan och en framtidsvision, säger Anders Härnbro.

Finns i Finspång
”Finns i Finspång” är en mötesplats för företagare, organisationer och mässbesökare.
– Tidigare har kommunen varit drivande via en mässa som hette Finspångsdagarna, men glädjande nog så är det nu två företag som driver mässan ”Finns i Finspång”. Det är ett friskhetstecken att inte kommunen själv arrangerar detta, men däremot är vi med som en partner, säger Anders Härnbro.
Finspång har blivit utsedd av Naturvårdsverket till Bästa Friluftskommun i Östergötland och kan uppvisa mycket vackra områden med skog, mark och sjöar.
– Det finns en potential när det gäller näringslivsverksamhet i besöksnäringen. Här finns idag fina kanotleder, fiskevatten och liknande och det finns möjlighet att utveckla friluftsverksamheter och andra besöksmål ännu mer.

Framtidsvision
– Vår framtidsvision är att vi ska vara en attraktiv kommun, inte bara i Finspång utan även i de andra orterna i kommunen. Det handlar mycket om samverkan, men idag har vi kommungränser som oftast har satt stopp för mycket samarbete. Det gäller som politiker att bry sig om alla medborgare som bor i kommuner som gränsar till Finspång eller bor i Norrköping och pendlar till Finspång för att jobba. Kommungränserna ska inte vara märkbara för medborgarna och det är viktigt att pendlingar fungerar om man inte bor och jobbar i samma ort. Vi inser att vi inte lever i 1980 längre då man fortfarande bodde och jobbade på samma ställe. Detta är något som vi i Finspång och Östergötland har blivit riktigt bra på. För mig som kommunstyrelsens ordförande handlar det om att vi lever i 2012 och med blicken vänd framåt, menar Anders Härnbro.


Östergötland SNL 2012-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-4

Huvudtema: Östergötland
Östergötland – ett vinnande län

Hänger Östergötland med i den globala ekonomin – har vi förutsättningarna och konkurrenskraften? Finns framtidstron bland företagen i en tid där osäkerheten är ovanligt stor och europrojektet darrar?

Back to top