Energiriket vill främja kompetensutveckling och nyetableringar

Energiriket i Finspång är ett samarbete mellan företag och organisationer med syfte att främja kompetensutveckling och nyetableringar.
– Människor och kompetens är nyckeln till ett starkt näringsliv och inom Energiriket har vi båda delarna, säger Håkan Sidenvall, som är ambassadör för Energiriket tillsammans med Anders Härnbro och Stefan Gustavsson.

Det finns en stark tradition av entreprenörs- och utvecklingsanda i Finspångs kommun. Många nya företag med specialkompetens har vuxit kring den traditionella industrin. Detta ger en hög koncentration av kvalificerad arbetskraft och stora konkurrensfördelar. Inte minst inom områdena energi och miljö som är stora i Finspång.
Energiriket är ett begrepp som samlar ett antal företag, föreningar och organisationer kring ett gemensamt synsätt. Dessa aktörer vill på ett unikt sätt samla ihop internationell verksamhet med hög kompetens inom energi, förnyelsebar och högteknologiskt.
– Hela idén kring Energiriket startades 2009 när vi i olika diskussioner i Näringslivsrådet bland annat var inne på marknadsföring av kommunen. Vi frågade oss vad vi är starka på och vad vi skulle kunna sprida för typ av budskap runt kommunen. Vad är det för typ av företag som finns i kommunen och vad är den minsta gemensamma nämnaren för företagen? Vi kom fram till att det finns stort kunnande kring energi och till viss del också miljöfrågor, berättar Håkan Sidenvall, som ansvarar för servicedivisionen på Siemens, Finspångs största företag med cirka 2 800 anställda.

En unik särställning
Energiriket har en unik särställning i landet vad gäller näringsliv och energi. Den månghundraåriga traditionen av tillverkningsindustri i området har utvecklat de lokala företagen till framgångsrika och globala aktörer inom energi- och miljösektorn.

Dessa står bakom Energiriket:
• Aurubis
• Coor
• Hakab
• Finspångs Brunnsborrning AB
• Finspångs kommun
• Finspångs Tekniska Verk AB
• Finspångs Solvärme
• KL Industri AB
• Klimatteknik i Östergötland AB
• Sapa Heat Transfer AB
• Sapa Profiler
• Sapa Technology
• Siemens
• Sunthetics AB
• IUC
• YIT

Energirikets mål
Målet för Energiriket är att öka nyetablering av företag i Finspång och att stärka befintliga företag genom samverkan och tillgänglig kompetens.
– 2011 lanserade vi Energiriket som begrepp offentligt med egen hemsida och annonseringar för att sprida budskapet om oss, säger Håkan Sidenvall.
Energiriket är något som sammanför olika företag i kommunen inom likartade områden, d.v.s. energi och miljö, och där man dra nytta av varandra.
Anders Härnbro, kommunstyrelsens ordförande i Finspång, säger:
– Det är svårt att överskatta styrkan som uppstår när stora globala, världsledande företag går samman med det lokala näringslivet inom samma område. Alla vinner på nätverk som bygger på viljan till en stark gemensam utveckling.

Energiriket vill locka ungdomar
– Nu ska vi också sprida kunskapen om Energiriket ute i skolorna i kommunen för att få ungdomar intresserade av energi och miljöteknik. Representanter från näringslivet ska berätta vad företagen gör, allt för att skapa intresse för de här frågorna i tidig ålder, säger Håkan Sidenvall.
Framtidsvisionen för Energiriket är det ska vara etablerat i Sverige 2015 och känt för kompetens, produktion och nätverkande inom energi- och miljöteknik.
– På sikt vill vi att Energiriket ska vara känt och etablerat nationellt så att fler företag och investerare får upp ögonen för Finspång. Här är vi duktiga på energi och vill man starta ett nytt företag eller bredda sin verksamhet så ska man flytta hit för att ta del av vår kunskap och kompetens, säger Håkan Sidenvall avslutningsvis.


Östergötland SNL 2012-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-4

Huvudtema: Östergötland
Östergötland – ett vinnande län

Hänger Östergötland med i den globala ekonomin – har vi förutsättningarna och konkurrenskraften? Finns framtidstron bland företagen i en tid där osäkerheten är ovanligt stor och europrojektet darrar?

Back to top