ElektroTermo erbjuder rostfria köksutrustningar och legojobb

Affärsidén hos ElektroTermo AB i Åtvidaberg är att utveckla, tillverka och sälja egenutvecklade produkter inom storkök som kännetecknas av god kvalitet och design. Företaget ska också vara en kompetent partner inom tunnplåtsbearbetning.

ElektroTermo startades i Stockholm i slutet på 1950-talet, men flyttade verksamheten till Åtvidaberg 1976.
– Vi tillverkar storköksutrustning för varmhållning och för fem-sex år sedan började vi även inrikta oss på rostfri inredning, d.v.s. hyllor och bänkar utan någon elektricitet, berättar Kjell Jacobsson, marknadsförare på ElektroTermo.
Företagets inriktning var från början produkter för varmhållning av mat. Den inriktningen finns kvar, men har kompletterats med ett mer omfattande sortiment. Företaget utför också kontraktstillverkning av tunnplåtsprodukter.
ElektroTermo säljer sina produkter till ett återförsäljarnät och slutkunderna är den offentliga sektorn – sjukhuskök, skolkök, kök i äldreboenden etc.
Upptagningsområdet är hela Sverige och man har även en del export till Norge.
– Konkurrensen inom branschen kommer och går. Vi är inte så många tillverkande företag inom storköksutrustning idag, men däremot så är det rätt mycket import, främst på bänkar och hyllor. För att kämpa mot importen måste vi hålla en god kvalitet på produkterna och ha hög leveranssäkerhet, säger Kjell Jacobsson.
Sedan 2005 finns även systerbolaget Uvtech inom företaget. Uvtech säljer lösningar för lukt och fettreduktion i till exempel ventilationsanläggningar i storkök, soprum etc.
Elektrotermo tillverkar alla produkter åt Uvtech, vilket gör Uvtech till en av de största kunderna.

En modern maskinpark
Eftersom ElektroTermo har börjat satsa på rostfria köksutrustningar har företaget anskaffat en ny och modern maskinpark med bland annat en lasermaskin och en robotkantpress.
– I och med den nya maskinparken kan vi även utföra legojobb och inte bara rostfri lego utan plåtlego över huvudtaget. Vi kanske inte är så välkända här i Åtvidaberg eftersom vi har en rikstäckande verksamhet mot storkök. Vi har varit ganska anonyma i närområdet, men nu ska vi marknadsföra oss bättre just inom lego, säger Kjell Jacobsson.

Stora lokaler
ElektroTermos lokaler är moderna och ändamålsenliga och den stora ytan, 4 500 kvadratmeter, gör att man också kan hantera skrymmande produkter.
Bland referenser kan nämnas:
• IVT (värmepumpstillverkare)
• KL Industrier (apparatskåp)
• Minec Produktion AB
ElektroTermo har 24 anställda och omsätter cirka 32 miljoner kronor.
– Vi har hög kapacitet, en stor modern verkstad och lång erfarenhet av plåtarbeten, sammanfattar Kjell Jacobsson.


Östergötland SNL 2012-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-4

Huvudtema: Östergötland
Östergötland – ett vinnande län

Hänger Östergötland med i den globala ekonomin – har vi förutsättningarna och konkurrenskraften? Finns framtidstron bland företagen i en tid där osäkerheten är ovanligt stor och europrojektet darrar?

Back to top