Torsby kommun vässar serviceutbudet för framtiden

Torsby kommun satsar på skarp service för det lokala näringslivet och tillsätter därför näringslivstrateger som arbetar enbart med utvecklingsfrågor för att öka sysselsättning och företagande i kommunen. Strategernas främsta uppgift blir att se över möjligheter för små- och medelstora företag, de större företagen kopplas direkt till kommunstyrelsen. Genom goda samarbeten skapar kommunen möjligheter för både nya och etablerade företag, en stor del av arbetet kretsar kring att förmedla kontakter för exempelvis finansiering, partnerskap och kommersialisering av nya innovationer.

Torsby Utveckling AB (TUAB) finns fortfarande kvar, men nu arbetar kommunen ännu mer inriktat för att stötta företag med finansiering av nya tjänster och innovationer.
– Vi har utvecklat goda samarbeten med viktiga finansiärer som Almi, Tillväxtverket, Länsstyrelsen och EU, kommenterar näringslivsstrateg Hans Nilsson. Länsstyrelsen har exempelvis ett visst tillväxtkapital man kan söka för att utveckla företagande i vår region, det hart varit en viktig del av våra gemensamma framgångar här i Torsby.
Under 2011 hamnade över hälften av Länsstyrelsens investeringar i Torsby, vilket i sin tur genererade stora investeringar från andra håll. Den starka tillväxten i Branäs är inte inkluderad, den sköter sig i princip själv tack vare ökande besöksantal till skidanläggningarna.
Från kommunens sida ser man att det behövs en mer öppen dialog mellan kommun och näringsliv, därför arbetar kommunen för att stärka serviceutbudet gentemot traktens företag.
– Enligt en mätning som SKL (Sveriges kommuner och landsting) gjorde under 2011 fick Torsby över lag bra betyg med god kundnöjdhet, men det går alltid att bli bättre, menar Hans Nilsson.

Nybygge för framtiden
Torsby bygger sitt första höghus. Den höga inpendlingen till kommunen gjorde att det kommunala bostadsbolaget vågade satsa på byggnation av fler lägenheter.
– Det är en fantastiskt positiv signal för framtiden att man vågar bygga nytt. Vi har en god arbetsmarknad som kantas av tillväxt, så nog finns det stora möjligheter att utveckla mer lokalt, säger Hans Nilsson.
Torsby är en gammal industrikommun som också gjort sig känd som en framstående turistort, framförallt tack vare skiddestinationer som Branäs och Hovfjället. Även sommarturismen växer, inte minst tack vare Vildmark i Värmland, en satsning inom ekoturism som lockar besökare från hela Europa.
– Inom Vildmark får man uppleva naturen på ett helt nytt sätt, aktiviteter som att bygga egen timmerflotte som går att segla med är svåra att överträffa.

Årets företagare
Näringslivsdagen i Torsby som gick av stapeln i februari avslutades med en inspirationskväll där bland annat Årets företagare och Årets kvinna i och för näringslivet korades.
Årets företagare blev Mattias Gerke och Ulrika Kvarnlöf som driver Likenäs Bygg och färg. Deras drivkraft och entreprenörsanda i kombination med Branäs expansion har bidragit till att de ökat sin omsättning under de senaste åren. Årets kvinna i och för näringslivet i Torsby kommun blev Eva Eriksson, Östmarks Handel som nyligen invigt sin nya lanthandel i Östmark, den första butiken i byn sedan 1920-talet.
Det finns mycket som talar för Torsbys framtid som framgångsrik företagarkommun. För att skapa ännu bättre möjligheter för framtiden vässar kommunen sitt serviceerbjudande ytterligare med ett flertal spännande evenemang under årets som presenteras via hemsidan. För mer information, besök www.torsby.se.


Värmland SNL 2012-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-2

Huvudtema: Värmland
Värmlandsmodellen – en framgång för länet

Den starka värmländska basindustrin – som många trodde skulle försvinna helt - är grunden för framgångar i och för länet de senaste åren. I Värmland har vi bestämt oss för vad vi är bäst på, och arbetar för att utveckla det. Vi ska bli det moderna, innovativa länet och vi når dit genom bra samarbete ...

Back to top