Sweco Architects växer i Karlstad

Sweco Architects i Karlstad växer och har under de senaste åren förstärkts med flera nya medarbetare.
– Vi är idag 17 medarbetare på kontoret och har en bred kunskap inom arkitektur, landskapsarkitektur och design. Arkitektur handlar i första hand om människor och vår målsättning är att bidra till goda miljöer för människor att bo, arbeta och vistas i, berättar Lotta Andersson, biträdande kontorschef på Sweco Architects i Karlstad.

Trenden inom arkitektbranschen är att kontoren blir allt större och färre. De senaste åren har flera lokala arkitektkontor försvunnit genom uppköp eller liknande och Sweco Architects är idag ett av fyra kontor i ungefär samma storlek på marknaden i Karlstad.
På Sweco Architects i Karlstad arbetar arkitekter, landskapsarkitekter och byggnadsingenjörer tillsammans i projekt. Kontoret har många olika ben att stå på och jobbar med till exempel utbildningslokaler, vård, vårdboende, bostäder, kontor, utemiljöer och inredning. De samarbetar ofta med Architects-kontor på andra orter, men också med övriga Sweco-bolag. Tillgången till en stor bredd av olika kompetenser utnyttjas i många uppdrag.

Fokus på hållbarhet
Arbete med hållbarhetsfrågor är en röd tråd inom hela Sweco-koncernen och Sweco Archects har fokus på att utveckla en mer hållbar arkitektur.
– En stor del av dagens nyproduktion är någon form av lågenergihus och inom Sweco har vi tillgång till certifierade passivhus-arkitekter. Vi jobbar för att lägstanivån vid nyproduktion ska hålla passivhus-standard och då är det rätt tuffa krav på energiförbrukning, säger Lotta Andersson.
På ritbordet ligger just nu flera uppdrag med höga miljö- och energimål, bland annat en ny förskola i Alster utanför Karlstad och en stor tillbyggnad av Ållebergsgymnasiet i Falköping.

Processer är viktiga
Lång och gedigen erfarenhet gör att Sweco kan stödja kunden i avgörande beslut och bli en viktig partner under projektens alla skeden. Architects jobbar mycket med processer i tidiga skeden av ett projekt och har utvecklat olika metoder, bland annat Swecos Designdialog som de använder i allt fler uppdrag.
– Det är en effektiv metod där brukare och beställare deltar aktivt i processen och bidrar med sin kunskap. På så vis kan vi få ut mycket kunskap i ett tidigt skede och samtidigt skapa en bred förankring, säger Lotta Andersson.
3D-projektering och BIM (Building Information Modeling) är andra verktyg som har stor betydelse för ett lyckat resultat och på Karlstadskontoret finns intresset och kompetensen.
– Våra ingenjörer ligger i framkant och vi ser stora fördelar med arbetsmetoden under hela processen, säger Lotta Andersson.
Lotta har studerat till arkitekt på Chalmers och KTH och har jobbat på privata arkitektkontor hela sitt yrkesverksamma liv. De senaste elva åren har hon arbetat på Sweco i Karlstad.

FAKTARUTA
Sweco Architects tillhör Sweco-koncernen som erbjuder ett brett utbud av tjänster inom arkitektur, byggkonstruktion, installation, infrastruktur, vatten & miljö, projektledning, energisystem, geografisk IT och industri. Architects har kontor i Sverige, Danmark och Finland och inom bolaget jobbar cirka 500 medarbetare. Karlstadskontoret är att av sju Sweco-bolag på orten, som tillsammans har cirka 150 medarbetare.


Värmland SNL 2012-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-2

Huvudtema: Värmland
Värmlandsmodellen – en framgång för länet

Den starka värmländska basindustrin – som många trodde skulle försvinna helt - är grunden för framgångar i och för länet de senaste åren. I Värmland har vi bestämt oss för vad vi är bäst på, och arbetar för att utveckla det. Vi ska bli det moderna, innovativa länet och vi når dit genom bra samarbete ...

Back to top