Sveriges största leverantör av gasvarnare till industrin

Palmstiernas Svenska AB levererar instrumentprodukter och system för mätning, styrning och övervakning av processer i industrin.
Företaget grundades för drygt 25 år sedan som ett familjeföretag och ägs sedan 2007 av börsbolaget Indutrade.

Palmstiernas inriktning har från starten varit lägeställare och trycktransmittrar, men andra produkter såsom gasvarnare och gaslarm har tillkommit. Idag är Palmstiernas Svenska AB Sveriges största leverantör av gasvarnare till industrin.
I slutet av 2010 förvärvade Palmstiernas Bex Komponent och har därmed även tillverkning av luftlist, blockventiler och provtagningsventiler i sitt sortiment.
– Vi levererar våra instrument och produkter till processindustrin och bland stora kunder finns Stora Enso, SSAB, Preem raffinaderier, men även mycket kommuner, reningsverk och gruvor, berättar Mikael Nilsson, VD på Palmstiernas.
Företaget har i dagsläget 13 anställda och ett stort antal artiklar i lager för omgående leverans till kunder.
Omsättningen har ökat med 25 procent per år de senaste åren till cirka 38 miljoner kronor under 2011.

Ingår i Indutrade
Palmstiernas ingår i koncernen Indutrade, som är uppbyggd av ett hundratal dotterbolag som arbetar med att marknadsföra, tillverka, utveckla och sälja komponenter såsom ventiler, pumpar, verktyg och hydraulik samt system och tjänster till olika delar av industrin.
Verksamheten för Indutrade har två huvudinriktningar – dels bolag med industriell teknikförsäljning och dels bolag med egentillverkade produkter.

Stort upptagningsområde
– Vårt upptagningsområde är över hela Sverige och när det gäller Bex Komponent så säljer vi deras produkter över hela världen, men mestadels i Norden och Europa, berättar Mikael Nilsson.
Palmstiernas Svenska AB har som målsättning att samarbeta med ledande tillverkare inom sina respektive områden. Leveranssäkerhet, hög produktkvalitet och tillverkarens förmåga att utveckla bolaget och produkterna för att ligga i framkant är viktiga parametrar för företaget.
Bland leverantörer kan nämnas Flowservice, Richards Industries, Honeywell, Sierra, Fuji och BW.

Egen kalibrering och certifiering
– När det gäller gasvärmare, som växer snabbast för oss, så har vi blivit certifierade av tillverkaren som ett Master Service Center. Det innebär att vi kan göra service och åta oss eventuella garantijobb på deras produkter på samma sätt som fabrikerna i Kanada och England, berättar Mikael Nilsson.
Palmstiernas gör även kalibreringar av gasvärmare på plats ute hos kund. Eftersom det är en säkerhetsprodukt så krävs kalibreringar med jämna mellanrum.
Mikael Nilsson ser ljust på framtiden för Palmstiernas Svenska AB.
– På gassidan är vår vision att bli minst dubbelt så stora på två års tid. I dagsläget levererar vi cirka 3 000 gasvarnare om året och med nuvarande ökningstakt är målet fullt möjligt, säger Mikael Nilsson.


Värmland SNL 2012-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-2

Huvudtema: Värmland
Värmlandsmodellen – en framgång för länet

Den starka värmländska basindustrin – som många trodde skulle försvinna helt - är grunden för framgångar i och för länet de senaste åren. I Värmland har vi bestämt oss för vad vi är bäst på, och arbetar för att utveckla det. Vi ska bli det moderna, innovativa länet och vi når dit genom bra samarbete ...

Back to top