Populära gymnasieskolor i Sunne

Broby Grafiska och Naturbruksgymnasiet Södra Viken i Sunne erbjuder yrkesprogram som är utformade tillsammans med näringslivet, vilket innebär att eleverna lär sig precis det de behöver för framtida jobb.
Broby Grafiska är skolan för dem som vill studera grafisk teknik, grafisk design, media, kommunikation eller kultur.
Södra Viken vänder sig till dem som är intresserade av skog, natur, maskiner, lastbilar, teknik och reparationer.

Broby Grafiska har tre verksamhetsgrenar: gymnasieskola, yrkeshögskola och uppdragsutbildning.
– Vi har ett mycket omfattande samarbete med näringslivet, såväl lokalt som nationellt och även internationellt. Dessutom samarbetar vi med andra universitet och högskolor, berättar Berit Westergren, rektor på Broby Grafiska.
Sunne är idag ett europeiskt flexografiskt centrum. Flexografi handlar mycket om att trycka på förpackningar, som till exempel mjölkpaket och andra livsmedelsförpackningar, och givetvis alla andra former av förpackningar.
– Vi har naturligtvis fler utbildningar än flexografi. Här kan man till exempel utbilda sig till manusförfattare, som är en ettårig utbildning. Förra året sökte över 100 personer till den utbildningen, men bara 16 antogs, berättar Berit Westergren.
Broby Grafiska erbjuder både yrkes- och högskoleförberedande program – gemensamt är att eleverna har stor frihet att påverka sin egen utveckling. På Broby Grafiska finns bra lärare och komplett utrustning så att man kan utveckla sitt kreativa skapande och förverkliga sina idéer.
Gymnasiet etablerades 1992 och har cirka 350 elever per läsår.

Södra Viken
Naturbruksgymnasiet Södra Viken är en internatskola med plats för 85 boende elever.
De tre gymnasieprogrammen på Södra Viken är naturbruksprogrammet med skoglig inriktning, ett specialutformat naturbruksprogram på fyra år samt fordonsprogrammet på tre år. I fordonsprogrammet handlar det främst om virkestransporter och sådant som ingår i kretsloppet, till exempel hantering av sopor, återvinning och slamsugning.
– Eleverna kommer i första hand från Värmland och Dalsland, men även från övriga landet och i vissa fall från Norge, säger Ulf Blomqvist, rektor på Naturbruksgymnasiet Södra Viken.

God arbetsmarknad
– Den goda arbetsmarknaden inom skogsnäringen och transportsektorn är ofta ett tungt vägande skäl för de elever som väljer Södra Viken, säger Ulf Blomqvist.
Ett viktigt inslag för naturbrukseleverna är skolans simulatorer. I simulerade miljöer får eleverna träna att köra skotare och skötare innan de släpps ut i skogen. Grundträning i simulator bidrar till såväl bättre ekonomi som mindre miljöpåverkan.
Arbetsmarknaden är mycket god för elever som tagit sin examen och går ut i ”verkliga livet”.
– Ja, efter genomgången och godkänd utbildning är eleverna mycket eftertraktade av branschen. 94 procent av alla elever på naturbruksgymnasiet har fått arbete inom två år och många blir också egna företagare, säger Ulf Blomqvist.


Värmland SNL 2012-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-2

Huvudtema: Värmland
Värmlandsmodellen – en framgång för länet

Den starka värmländska basindustrin – som många trodde skulle försvinna helt - är grunden för framgångar i och för länet de senaste åren. I Värmland har vi bestämt oss för vad vi är bäst på, och arbetar för att utveckla det. Vi ska bli det moderna, innovativa länet och vi når dit genom bra samarbete ...

Back to top