Mindre verkstadsindustri fördubblas tack vare strategiska satsningar på nya branscher

Vattenkraft, vindkraft och offshoreverksamhet – Kils Verkstads AB har valt att satsa på framtidsbranscher med stark tillväxtpotential. Samtidigt värnar man om 30 års erfarenhet och de väletablerade, långvariga relationer som byggts upp under de senaste decennierna. Företaget tillverkar avancerade komponenter helt efter kunds specifikation och är en heltäckande partner som finns med under hela produktionskedjan – från plåtbearbetning till slutbehandling.

Kils Verkstads AB etablerades 1981, sedan starten har plåtbearbetning och tillverkning av industriella komponenter varit huvudsysslan. Då nuvarande VD Arild Öien och Ulf Spetsmark tog över företaget 2007 fick verksamheten en kompletterande inriktning baserat på specialistkompetens inom offshorebranschen – man valde att satsa på de expansiva vatten- och vindkraftmarknaderna samt kompletterande offshoreverksamhet. Tack vare denna nya inriktning har personalstyrkan nära nog fördubblats och man har gått upp till tvåskift – allt inom loppet av en femårsperiod.

Strategiska val av samarbetspartners
Marknaden för Kils Verkstad utgörs av hela Norden, framförallt Sverige och Norge tack vare stora investeringar i vatten- och offshoreverksamhet. Kils tillverkar allt från stora och tunga komponenter i stål till mycket små detaljer i tunnplåt. Det handlar i huvudsak om prefabricering efter kundens egna ritningar, och produktionen är mycket differentierad.
De komponenter som tillverkas återfinns inom skilda branscher där allt från vattenkraft och offshoreanläggningar till gruvindustri och massabruk finns representerat. Dessutom tillverkar man detaljer för båtmotorer och komponenter som används inom gas- och oljeindustrin.
– Vi har lagt till kompetens efter hands, i takt med att vi vuxit och tagit oss in på nya marknader, berättar Arild Öien. Vi har gjort strategiska val vad gäller samarbetspartners och på så vis fått en stark tillväxt.
När Arild Öien och Ulf Spetsmark kom in som nya ägare hade de med sig kontakter och erfarenhet från offshorebranschen, och tillsammans med Kils Verkstads produktionskunnande kunde man bygga upp ett starkt varumärke inom helt nya branscher. Det är framförallt på den vägen som den kraftiga expansionen gått.

Spännande projekt inom nytänkande branscher
Via sina partners är Kils Verkstad en stark aktör över hela Norden.
– Våra kunder är företag som värdesätter en hundraprocentig leveranssäkerhet, hög och jämn kvalitet samt konkurrenskraftiga priser. Allt detta kan vi utlova, eftersom vi har den erfarenhet, kompetens och kapacitet som krävs för att säkerställa även mycket stora leveranser.
Det har hänt mycket under de senaste fem åren. På Kils Verkstad arbetar man nu med att ingjuta de nya koncepten i verksamheten så att alla ska känna sig trygga i det man gör.
– Naturligtvis kommer vi att vidareförädla våra kärnvärden och värna om vår personal. Vi har i princip ingen personalomsättning alls, vilket tyder på att de som arbetar här trivs och känner sig motiverade. Jag tror att en mycket viktig del är att vi kan erbjuda spännande projekt med anknytning till expansiva, nytänkande branscher, framhåller Arild Öien.
Kils Verkstad har också ett starkt miljöengagemang där man följer alla gällande lagar och krav när det gäller tillverkning, avfallshantering och transporter för att bidra till en hållbar utveckling.


Värmland SNL 2012-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-2

Huvudtema: Värmland
Värmlandsmodellen – en framgång för länet

Den starka värmländska basindustrin – som många trodde skulle försvinna helt - är grunden för framgångar i och för länet de senaste åren. I Värmland har vi bestämt oss för vad vi är bäst på, och arbetar för att utveckla det. Vi ska bli det moderna, innovativa länet och vi når dit genom bra samarbete ...

Back to top