Landstinget i Värmland investerar för framtiden

Landstinget i Värmland, som arbetar med hälso-, sjukvård och tandvård, är länets största arbetsgivare med cirka 7 000 medarbetare.
Visionen för landstinget är att medborgarna ska erbjudas en god, förebyggande och hälsofrämjande vård.

– Vi har jobbat hårt i några år för att få ordning på både ekonomin och köerna och där har landstinget lyft sig rejält de senaste åren. Det har varit en utmaning eftersom Värmland är ett län som har tappat befolkning och därmed skattekraft. Vi har haft ett intensivt investeringsprogram, som vi kommer att fortsätta med framöver, berättar Olle Mannberg, informationschef på landstinget i Värmland.
I Värmland finns ett 30-tal vårdcentraler, sjukhus i Arvika, Karlstad och Torsby samt tandvårdens 40 kliniker.
Cirka 80 procent av dem som arbetar hos landstinget har utbildningar från högskola eller universitet.
Landstinget har stora arbetsplatser med flera tusen anställda, som centralsjukhuset i Karlstad, men också mindre enheter, såsom vårdcentralen i Likenäs.
Landstinget ansvarar dessutom för kollektivtrafiken i länet. Värmlandstrafik, som driver trafiken, ägs av Region Värmland, som i sin tur ägs av landstinget. Region Värmland är utöver kollektivtrafiken en organisation för regional utveckling så som tillväxtfrågor, turism, kultur och folkbildning.

God och kvalitativ vård
På vårdcentralerna finns läkare, distriktssköterskor och andra specialutbildade sjuksköterskor, mödravårds- och barnavårdscentral samt laboratoriepersonal.
Vårdcentralen rymmer stora samlade resurser, som gör det möjligt att ge god och kvalitativ vård. Beroende på hur stor vårdcentralen är finns ofta också till exempel sjukgymnastik, fotvård och kurator. Olika specialistmottagningar kan också finnas i vårdcentralens lokaler.
– Vår viktigaste uppgift är att ge värmlänningarna en god och säker vård. Sjukvårdens betydelse för samhället är ju enormt stort. Det är ju ingen som vill flytta hit om man inte vet att det finns en bra vård. Allmänheten är överlag väldigt positiv till landstinget, framför allt de som får vård. Ett bekymmer vi har haft har varit vår telefontillgänglighet, men hårt jobb har resulterat i mycket bättre resultat i våra mätningar, säger Olle Mannberg.

1177 – ett viktigt nummer
Alla kan redan nödnumret 112. Det andra numret alla behöver kunna är 1177 – hela Sveriges nummer för sjukvårdsrådgivning. 1177 har öppet dygnet runt och finns på både telefon och webb.
På 1177.se hittar man stöd och information om allt från förkylningar till allvarliga sjukdomar. Här finns också kontaktuppgifter och öppettider till mottagningar över hela Sverige.
– Vi håller på att utveckla projektet med 1177.se/varmland eftersom allt fler människor vill komma i kontakt med sjukvården via nätet idag. Vi fortsätter också vårt investeringsprogram och ska bland annat bygga ett nytt rättspsykiatriskt sjukhus i Kristinehamn. Vi ska också fortsätta med investeringar på centralsjukhuset i Karlstad och bland annat bygga nya operationslokaler, säger Olle Mannberg och tillägger:
– God vård och patientsäkerhet är våra ledord. Vi ska vara en viktig samhällsaktör och bygga och investera för framtiden så att värmlänningarna ska få en säker och bra vård.


Värmland SNL 2012-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-2

Huvudtema: Värmland
Värmlandsmodellen – en framgång för länet

Den starka värmländska basindustrin – som många trodde skulle försvinna helt - är grunden för framgångar i och för länet de senaste åren. I Värmland har vi bestämt oss för vad vi är bäst på, och arbetar för att utveckla det. Vi ska bli det moderna, innovativa länet och vi når dit genom bra samarbete ...

Back to top