IT- och telekomföretag i samverkan

Stiftelsen Compare Karlstad är en samverkansorganisation för företag i regionen som arbetar inom informations- och kommunikationsteknologi.
Verksamheten startades den 19 januari år 2000 av ett antal större företag i Karlstad, bland annat Ericsson, Telia och Enator.

Compare har idag cirka 100 intressentföretag med tillsammans cirka 3 400 ingenjörer och tekniker som samverkar i regionen.
– När vi startade Compare år 2000 var det ett stort rekryteringsbehov hos företagen. Vi skulle jobba med marknadsföring och etablering och visa på vår mångfald hos ICT-företagen i regionen, allt för att stärka imagen för branschen och regionen, berättar Göran Österman, VD på Compare.
I början var endast ett fåtal företag anslutna till Compare, men intresset hos IT-företagen i Karlstad sköt snart i höjden och i slutet av år 2000 hade stiftelsen närmare 70 företag anslutna.
– Vecka 13 2001 kom krisen till Karlstad och då började vi fundera på hur vi skulle fortsätta. Vi var ju skapta för att jobba med positiva paroller och helt plötsligt fanns det inget behov av rekryteringar. Det var bara att slicka såren och hitta lösningar på de problem som hade uppstått, säger Göran Österman och fortsätter:
– Jag tror att den perioden, från 2001 och en bit in på 2004 stärkte samarbetet mellan företagen. Man är ju mer i behov av att samarbeta när det inte går så bra.
Efter 2004 har Compare haft en stadig uppgång och vuxit med 700-800 personer.

Stort rekryteringsbehov
– Idag har vi lika stort rekryteringsbehov som vi hade år 2000. Fördelen med Compare är att vi tillsammans kan marknadsföra och stärka vår kompetens och vår region. Företagen och de 3 400 anställda som är med i Compare finns ju inom IT och telekom och de har en otroligt hög kompetens. Genom olika mätningar, som har gjorts av oberoende aktörer, ser man att de företagen har en bra avkastning och ett högt förädlingsvärde i jämförelse med andra branscher, säger Göran Österman.

Marknadsföring
Compare arbetar med marknadsföring av regionens ICT-kompetens – dels för att stärka regionens lyskraft och dels för att stärka de enskilda Compare-företagen.
Compare-webben är den ledande nyhets- och informationskanalen om vad som händer i ICT-regionen. Compare-webben har fler lokala ICT-nyheter än någon annan nyhetskanal och omkring 10 000 unika besökare per månad.
– Företagen i Compare har en bra närmarknad med allt från offentliga företag till andra branscher. Vi har också bra kontakter med företag i Stockholm och det har vi haft så länge vi har funnits. De senaste tre åren har vi också haft en kraftig expansion med marknaden i Oslo och övriga Norge. Runt 2008 var det bara ett fåtal företag i vår region som gjorde affärer i Norge, idag är det 55 bland våra knappt 100 företag i Compare, som har Norge som marknad. Det gör att vi har ett osedvanligt högt rekryteringsbehov just nu, säger Göran Österman,
Norge har en av de starkaste ekonomierna i världen med mycket stora expansionsmöjligheter för svenska företag. Genom samverkan kan Compare-företagen nu ta vara på den möjligheten.
Göran Österman ser ljust på framtiden för Compares verksamhet och ITC-företagen i Karlstads-regionen.
– Vi ska växa och få med fler företag och det gör vi med bra kompetens och ett gott samarbete med Karlstads universitet och inte minst med den institution som heter Datavetenskap.


Värmland SNL 2012-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-2

Huvudtema: Värmland
Värmlandsmodellen – en framgång för länet

Den starka värmländska basindustrin – som många trodde skulle försvinna helt - är grunden för framgångar i och för länet de senaste åren. I Värmland har vi bestämt oss för vad vi är bäst på, och arbetar för att utveckla det. Vi ska bli det moderna, innovativa länet och vi når dit genom bra samarbete ...

Back to top