Advokatbyrån Kaiding – det norrländska alternativet inom affärsjuridik

Under de senaste 50 åren har Umeå kommun ökat sitt invånarantal med mer än 1 000 personer per år. Idag bor det 115 000 personer i kommunen och det finns ett uttalat mål att nå 200 000 invånare till år 2050. På företagssidan märks det att Umeå växer främst genom att de befintliga företagen växer och att det sker ett stort antal nyetableringar av nya företag varje år. Under tiden som Umeå har gjort en spännande resa från småstad till att idag vara en av landets främsta tillväxtstäder har affärsvärlden blivit alltmer komplex. I en komplex affärsvärld är behovet av juristtjänster stort och Advokatbyrån Kaiding vill vara Umeåföretagens förstahandsval.

Advokatbyrån Kaiding har funnits i 55 år och är med sina drygt 50 medarbetare Norrlands största advokatbyrå. Byrån har kontor på sju orter i Norrland, från Umeå i söder till Gällivare i norr. Jonas Bergh är advokat och delägare i byrån och verksam vid Umeåkontoret. Han pekar på hur förändringarna i affärslivet också förändrat affärsjuridiken.
– I Sverige slår vi oss ibland för bröstet och säger att våra lagar är så bra att vi inte behöver lika komplicerade avtal som i USA eller England. Det stämmer inte. Vår avtalslag är från 1915 och kan bara i små delar appliceras på i dag vanligt förekommande avtal som t.ex. mjukvarulicensavtal, franchiseavtal och leasingavtal. Den föråldrade avtalslagen har lett till att luckorna i den måste fyllas ut med alltmer komplicerade avtal.
Komplicerade avtal och affärsmodeller ställer naturligtvis högre krav på juristens specialkunskaper inom det affärsjuridiska området. Lite förenklat kan det sägas att för att möta sina kunders behov så måste affärsjuristen ha den kompetens som krävs för att löpande anpassa sig till de ständigt pågående förändringarna i affärsvärlden.

Heltäckande aktör för hela Norrland
Advokatbyrån Kaiding har sedan starten varit en fullservicebyrå, dvs. en advokatbyrå som tillhandahåller juridiska tjänster inom alla rättsområden. För att kunna möta kundernas förändrade behov har emellertid byrån sedan ett antal år tillbaka, både i Umeå och på andra kontor, medvetet rekryterat personal med specialistkompetens på det affärsjuridiska området samt vidareutbildat befintlig personal på detta område.
I dag finns det i Umeå en grupp med tre jurister som uteslutande arbetar mot företag och organisationer. Vid mer resurskrävande uppdrag sätter Advokatbyrån Kaiding samman större grupper med medarbetare från flera olika kontor.
– Vi har rekryterat och vidareutbildat personal i syfte att skapa förutsättningar för att behålla våra kunder. Expansiva företag i vårt verksamhetsområde ska inte behöva söka sig till en större advokatbyrå i en storstad utan vi ska lokalt kunna tillhandahålla den kompetens och de resurser som kunden behöver för fortsatt tillväxt, klargör Jonas Bergh.
Advokatbyrån Kaiding är alltså fortfarande en fullservicebyrå med bred kompetens på olika rättsområden men byrån har kraftsamlat för att kunna vara förstahandsvalet när företag i regionen ska köpa affärsjuridiska tjänster.

Hållbarhet – ett viktigt inslag
Hållbarhet är ett viktigt inslag i Advokatbyrån Kaidings dagliga verksamhet.
– Hållbarhet för oss handlar om att utveckla hållbara tjänster. Om det ska vara intressant för våra kunder att köpa tjänster lokalt så måste de hålla måttet och vara minst lika bra som de tjänster som tillhandahålls av de större aktörerna i storstäderna.
En annan tydlig del av hållbarhetsperspektivet är att valet av en lokal aktör innebär färre resor, vilket naturligtvis sparar resurser och miljö.
– Vi har den kompetens och de resurser som kunden efterfrågar och vi har dem lokalt. Jag vill också framhålla att vi ständigt är på jakt efter ytterligare kompetens. Just nu söker vi t.ex. jurister till våra kontor i Luleå, Kalix och Gällivare, rundar Jonas Bergh av med.


Livsmedel SNL 2011-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2011-3

Huvudtema: Livsmedel
Hållbarhet går hand i hand med ökat exportnetto för svensk livsmedelsproduktion

I Sverige ses vi ofta som föregångare när det gäller ny teknik och innovativa lösningar som främjar för en hållbar utveckling. Det märks inte minst inom livsmedelsbranschen, där ekotrenden nu är starkare än någonsin.

Back to top