Consultecs effektiva IT-stöd frigör tid för att förverkliga drömmar

Consultecs motto är att ge företag tidöver istället för övertid. Genom att sålla bort onödigt rutinarbete å kundernas vägnar frigör Consultec tid som kunderna kan använda för att vidareutveckla sin verksamhet. Consultec var först i världen med att skapa ett konstruktions- och byggprogram anpassat för Windowsmiljö. Idag tillhandahåller företaget konkurrenskraftiga IT-verktyg för såväl bygg- och anläggningsbranschen som el- och VVS-branschen.

Consultec etablerades som en avknoppning till ett lokalt byggföretag i Skellefteå 1974. Som byggare och installatörer i grunden har Consultec utvecklats under nästan fyra decennier. Idag är Consultec ByggProgram AB marknadsledande i Sverige när det gäller effektiva IT-verktyg, för byggbranschen. Siktet är nu inställt på vidare expansion – även utanför landets gränser.

Enkel lösning för komplexa processer
Effektiva och användarvänliga system för byggbranschen är Consultecs ByggPrograms främsta huvudbry. Tack vare Consultecs lösningar blir byggprocessen smidigare, och kunden får ut mer av sin tid. Det låter kanske enkelt, och det är också själva tanken bakom Consultecs koncept. Systemen i sig är komplexa, men med attraktiva och framförallt användarvänliga gränssnitt.
– Vi vill gärna profilera oss som en heltäckande leverantör och partner för byggföretagen. Vi är med från idé till färdigt bygge, där vår främsta styrka är effektiva IT-verktyg i kombination med vass kompetent support, berättar Lotta Kågström, verksam inom Consultec ByggProgram vid huvudkontoret i Skellefteå.

Förverkligar långsiktig ambition
Över 50 medarbetare verkar inom Consultecgruppen i Skellefteå, och ytterligare ett 40-tal är spridda över resten av landet. Genom att Consultec numera är en del av brittiska Eleco Plc har företaget en stabil ägare.
Under sensommaren 2010 förvärvades Lubekonsult AB, varpå Consultec markant stärkt sin position som helhetsleverantör även inom installation. Consultec tillhandahåller framförallt IT-lösningar inom kalkylering, projektplanering och projekthantering. Lubekonsult har sedan mitten av 80-talet utvecklat och sålt en motsvarande lösning för kalkylering på ventilationssidan.
Med tillgång till Lubekonsults expertis inom området förverkligar Consultec den långsiktiga ambitionen om att expandera även inom ventilation, samtidigt som tjänstesidan förstärks.
– Vi planerar för vidare expansion, även utanför Sverige. Att satsa på vidareutveckling av våra produkter är en självklarhet. Vi tar steget längre och ämnar vara mer än en helhetsleverantör – vi vill vara en partner för våra kunder, där vi genom skräddarsydda lösningar effektiviserar kundens verksamhet, poängterar Lotta Kågström som avslutning.


Livsmedel SNL 2011-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2011-3

Huvudtema: Livsmedel
Hållbarhet går hand i hand med ökat exportnetto för svensk livsmedelsproduktion

I Sverige ses vi ofta som föregångare när det gäller ny teknik och innovativa lösningar som främjar för en hållbar utveckling. Det märks inte minst inom livsmedelsbranschen, där ekotrenden nu är starkare än någonsin.

Back to top