Allt mellan cyberspace och jord gäller för Marklund & Son

Under nästan ett halvt sekel har Marklund & Son Schakt AB byggt upp en gedigen verksamhet kring marknära tjänster. Idag står familjeföretaget för ett heltäckande tjänsteutbud innefattande i princip allt inom mark – från grävarbeten och markberedning till bredbandsdragning. Idag drivs verksamheten av andra och tredje generationen Marklund.

Marklund & Son är en komplett entreprenadmaskinfirma som genom en gedigen kompetens inom grävmaskinarbeten, lastbilstransporter, traktorarbeten och tjältining även lyckats etablera specialistkompetens inom bl.a. bredbandsdragning, enskilda avlopp och husdränering.
– Det är definitivt vår kunniga och lojala personal som bidragit till våra framgångar genom åren, konstaterar VD Pär Marklund, vars far Åke Marklund etablerade verksamheten i Skellefteå 1964.

En aktör att räkna med året om
Kommunen, Skellefteå Kraft, Svevia, Peab, Skanska och NCC är några aktörer som anlitar Marklund & Son för komplexa uppdrag.
– Idag har vi kompetens för att ta hand om det mesta inom mark- och anläggning. Efter att ha investerat i ett sorteringsverk kan vi också fokusera mer på återvinning och miljötjänster. Andra områden som vi verkar inom är bl.a. jordvärme, grundläggning, stenmurar, stubbfräsning och snöröjning. Det viktigaste för oss är att kunden känner att vi är en aktör att räkna med året om. Vi vill att kunderna ska känna en trygghet i att anlita oss för alla typer av marknära tjänster, berättar Pär Marklund vidare.

Mer miljötjänster
Långsiktighet är A och O i Marklund & Sons verksamhet. Pär poängterar att man aldrig lämnar ett arbete innan både kund och leverantör är nöjda. En annan viktig aspekt är ökat fokus på miljötjänster, där Marklund & Son sedan flera år är certifierade för att installera BAGA vatten- och avloppsreningsanläggningar, som exempel.
– Vi kommer att fokusera mer på miljötjänster framöver, bl.a. kommer vi ägna oss mer åt återvinning. Vi kan också sortera material för våra kunder, bl.a. matjord och grus. De flesta av våra maskiner är idag av miljöklass grön, dvs. de håller en hög standard och är välservade för att skapa en så liten miljöpåverkan som möjligt.
Pär nämner till sist att man ser positivt på att ta in lärlingar i verksamheten för att trygga framtida tillväxt.
– Med en stabilt ökande efterfrågan kan vi komma att expandera framöver. Maskiner har vi, det gäller att hitta kompetent arbetskraft och det kan ibland vara en utmaning, rundar Pär Marklund av med.


Livsmedel SNL 2011-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2011-3

Huvudtema: Livsmedel
Hållbarhet går hand i hand med ökat exportnetto för svensk livsmedelsproduktion

I Sverige ses vi ofta som föregångare när det gäller ny teknik och innovativa lösningar som främjar för en hållbar utveckling. Det märks inte minst inom livsmedelsbranschen, där ekotrenden nu är starkare än någonsin.

Back to top