Sandvik – global högteknologisk verkstadskoncern i stark tillväxt

Sandvik är en anrik aktör som tidigt antog affärsfilosofin att vara ledande inom sin nisch – verktygskonstruktion och komponenttillverkning baserat på avancerad materialteknik. Idag är Sandvik en global och mycket högteknologisk verkstadskoncern med de tre starka kärnverksamheterna metallbearbetning, gruv- och anläggning samt materialteknik.

Det moderna Sandvik har tre affärsområden som heter Sandvik Tooling, Sandvik Mining and Construction samt Sandvik Materials Technology. Att ständigt arbeta för att öka kundernas produktivitet är Sandviks övergripande mål. På en global marknad med tuff konkurrens gäller det att förena produktions- och kostnadseffektivitet för att behålla marknadsandelar och skapa ytterligare tillväxt.
– Vi utvecklar och tillverkar produkter som syftar till att förbättra effekten i våra kunders processer samt minska deras miljöpåverkan, understryker Anders Wallin, informationsdirektör Sandvik.

Bidrar till ökad säkerhet inom global kärnkraftsindustri
Anders berättar att Sandvik har återhämtat sig efter den ekonomiska krisen och idag råder en stark tillväxt inom koncernen och det gäller för de flesta länder där Sandvik finns etablerade.
– Vi drabbades olika hårt inom olika områden och det skiftade även från land till land. Idag ser vi en betydande tillväxtpotential framförallt i Asien, och vi förstärker våra tillverkningsenheter i Sverige och på en del andra ställen för att möta en ökande efterfrågan.
Sandvik har samarbeten med kärnkraftsindustrier och maskintillverkare framförallt i Kina och USA gällande tillverkning av specialiserade komponenter och rör för en ökad säkerhet inom industrin.
– Ta kärnkraftsindustrin exempelvis, här ställs oerhört höga krav på precision och leveranssäkerhet. Vi uppfyller dessa krav och produkterna vi levererar håller för marknadens strängaste tester. Sandvik står idag uteslutande för avancerade verkstadsprodukter och vi har en stark ställning i samtliga av världens industrialiserade länder, säger Anders Wallin.

Etablerar gemensamt bolag med kinesisk komponenttillverkare
Som en del av Sandviks tillväxtstrategi etableras tillverkningsenheter ofta nära nyckelmarknader. Tidigare i år har Sandvik Mining and Construction och Shandong Energy Machinery Co. i Xintai, Shandong-provinsen, Kina, träffat ett avtal om att bilda ett samägt bolag för produktion och försäljning av utrustning till kolgruvor, baserat på 50 % ägande vardera.
Det gemensamma bolagets verksamhet kommer att omfatta inköp av komponenter, montering, försäljning och service av maskiner för kontinuerlig gruvbrytning (roadheaders) till den kinesiska kolgruvemarknaden. Sandvik bidrar med produktkunskap och teknologi medan Shandong Energy Machinery tillför lokal kunskap om inköp och upphandling samt kundspecifik applikationskunskap. Framöver hoppas man på att bli en ledande leverantör av komponenter, framförallt roadheaders, till den lokala kolgruvemarknaden.


Livsmedel SNL 2011-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2011-3

Huvudtema: Livsmedel
Hållbarhet går hand i hand med ökat exportnetto för svensk livsmedelsproduktion

I Sverige ses vi ofta som föregångare när det gäller ny teknik och innovativa lösningar som främjar för en hållbar utveckling. Det märks inte minst inom livsmedelsbranschen, där ekotrenden nu är starkare än någonsin.

Back to top