Värden med lokalsinne

Booforsen Fastighets AB har tillsammans med Saab Bofors AB bildat det nya Kontorsbolaget i Karlskoga AB. Bofors industriområde och företagsbyn Baggängen ska enligt Booforsens vision vara det attraktivaste alternativet för verksamheter som behöver nya lokaler för att expandera eller etablera sig i Karlskoga.

När Saab Bofors ville renodla verksamheten och sälja delar av fastighetsbeståndet såg Booforsen en möjlighet att expandera och vidareförädla sin verksamhet som Karlskogas främsta aktör inom området företagslokaler.
Utvecklingen innebär att det nya bolaget, Kontorsbolaget i Karlskoga AB, har 66 000 kvadratmeter rena kontorsytor med bästa tänkbara läge till förfogande. Det mesta är i dagsläget uthyrt, och lokalerna finns framförallt i Bofors industriområde och företagsbyn Baggängen utanför Karlskoga innerstad.
De fastigheter som tillhör Kontorsbolaget i dagsläget är Rosendalskolan, Företagsbyn Baggängen, Kliniken, Brickegårdsverkstaden, Boforsgården, Rosendalskontoren, Dammbrokontoren, Personalhuset och Kolhuskontoret. Förvaltningen av dessa fastigheter står Booforsen fortfarande för.

Stor variation verksamheter
Bofors industriområde har utvecklats till ett attraktivt arbets- och kunskapscentra för 2000-talets företag som ställer höga krav på modernitet, tillgänglighet och infrastruktur.
Det råder stor variation vad gäller verksamheternas inriktningar – här trivs och expanderar alla typer av företag inom allt från administration och konsulttjänster till högteknologiska serviceföretag och callcenter.
Företagsbyn i Baggängen drivs i samma anda, och ambitionen är att Kontorsbolaget ska förädla de framgångskoncept som Booforsen byggt upp.

Viktig samhällsaktör
Booforsen och Kontorsbolaget utgör viktiga samhällsaktörer som hjälper till att bygga upp Karlskoga som attraktiv etableringsort.
– Vi erbjuder anpassade lokaler efter hyresgästernas behov och önskemål, framhåller Camilla Petersen, VD Booforsen Fastighets AB. Nästan 20 procent av Karlskogas arbetsföra befolkning verkar i våra lokaler, det är oerhört viktigt att vi tar hand om våra företag och deras anställda på bästa sätt för att behålla företagen här. Vi strävar samtidigt efter att främja för nyetableringar genom att anpassa och ta fram lokaler vid behov.
Boforsområdet ligger i nära anslutning till E18 vid sjön Möckeln. Booforsen fortsätter att investera och arbetar intensivt för att utveckla industriområdet till ett attraktivt kunskapskluster genom att förädla friställda byggnader till moderna, flexibla lokaler som passar såväl tjänste- och serviceföretag som lätt industri.
Företagsbyn i Baggängen omfattar huvudsakligen tjänsteföretag inom olika High Tech-områden och ligger nära E18 vid utfarten mot Kristinehamn.


Transport & Logistik SNL 2010-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2010-5

Huvudtema: Transport & Logistik
At the core of sustainable development

Enforced and improved infrastructural systems are not only creating more opportunities for new and growing companies. By developing our infrastructure in line with the governmental green perspective we are at the core of sustainable development, where more jobs are generated while at the same time creating intelligent solutions to reduce our impact on the environment.

Back to top