P Jönssons Bygg- och Fastighetsservice – för smarta och expansiva företag

Underhållsarbeten, måleri, ombyggnationer och allmän fastighetsskötsel innefattar i sig en hel sfär av olika tjänster som tjänsteföretaget P Jönssons Bygg- och Fastighetsservice erbjuder. Ofta handlar det om arbeten som kunden skulle kunna göra själv, men som helt enkelt inte hinns med. Dagens företag är oerhört konkurrensutsatta, det är en tuff marknad och man måste fokusera på kärnverksamheten fullt ut. Därför är P Jönssons den perfekta samarbetspartnern – för konkurrenskraftiga företag som vill vidare.

P Jönssons Bygg- och Fastighetsservice startades i juli 2005 entreprenören Pontus Jönsson, som i sina tidigare serviceinriktade anställningar snabbt identifierat det växande av externa partners som utför service- och underhållsarbeten av olika slag.
– Marknaden har förändrats en hel del, det ser vi på trenden som visar att man numera gärna lämnar bort bygg- och underhållsarbeten till konsult- och servicebolag, förklarar Pontus. Tidigare kanske man hade en anställd som skötte allt detta, men så är det oftast inte längre. Efterfrågan på våra tjänster ökar ständigt, och vi har sett en mycket positiv utveckling på bara fem år.

Pontus redogör vidare för den till synes enkla affärsidén, som går ut på att företaget ska utföra det som kunderna kunde ha gjort själva men aldrig hinner med. Med tio anställda ser P Jönssons till att möta kundernas krav och allra helst överträffa förväntningarna.
För lite större arbeten eller väldigt specifika uppdrag har företaget ett nätverk av kontakter – på så vis säkerställs att arbetet alltid utförs av en behörig person oavsett om det handlar om el, VVS eller trädgårdsarbete.

Ett företag under tillväxt
P Jönssons Bygg- och Fastighetsservice är ett växande företag. På fem år har man vuxit från en till tio anställda, och trenden verkar bestå. Pontus berättar att uppdragen skiftar från dag till dag, och kunderna finns i stort sett inom alla segment.

– Vi har under en längre period märkt en stadig uppgång på fastighetssidan, och tror på en stark expansion här. I dagsläget är vi tre personer som arbetar inom detta fält, och utvecklingen pekar på att vi kan komma att bli fler framöver. Vi är inte rädda för att nyanställa, och söker uteslutande personer med spetskompetens inom området.

Eget fastighetsbestånd visionen
I dagsläget är upptagningsområdet i första hand Karlskrona med omnejd, men med ökad kapacitet kan man även ta sig an jobb i grannkommunerna.
– Vi har en otroligt duktig personal, faktiskt med många yngre i teamet. Deras starka framförhållning är en utav de främsta konkurrensfaktorerna vi har idag, menar Pontus.

En del av framtidsvisionen handlar om att bygga upp ett eget fastighetsbestånd där man som aktiv ägare och förvaltare ska kunna erbjuda förstklassiga lokaler. Detta ligger fortfarande i sin linda men kommer med största säkerhet att bli en intressant utveckling för framtiden.


Transport & Logistik SNL 2010-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2010-5

Huvudtema: Transport & Logistik
At the core of sustainable development

Enforced and improved infrastructural systems are not only creating more opportunities for new and growing companies. By developing our infrastructure in line with the governmental green perspective we are at the core of sustainable development, where more jobs are generated while at the same time creating intelligent solutions to reduce our impact on the environment.

Back to top