Metria kartlägger Sverige

Metria är en division inom Lantmäteriet som erbjuder en unik kombination av produkter och tjänster inom geografisk IT. Kompetensen sträcker sig från fältmätning, flyg- och satellitbilder till kartor och geografisk IT. Metrias främsta uppgift är att samla in, bearbeta och sprida geografisk information hos sina kunder, syftet är att skapa bra underlag för planering av exempelvis ny infrastruktur, boende och stadsutveckling.

Företagets ambition är att vara lättillgänglig för kunderna och erbjuda hög servicenivå, paketlösningar och tillgång till all den kompetens och kapacitet som finns inom hela Metria. Metria erbjuder även tjänster för databearbetning, lagring, drift och förvaltning av geodata.

Vi sätter Karlskrona på kartan
Metria har nyligen tecknat ett treårsavtal med Karlskrona kommun, där man bl.a. kommer att uppdatera den befintliga kartan och de baskartor som kommunen använder vid framtagning av detaljplaner. Metria utför ofta arbeten på uppdrag av kommunerna i regionen och stora organisationer som Trafikverket, men man har även en hel del privatkunder som exempelvis fastighetsägare.
– Vi har fullt upp just nu, säger Jonas Rasmussen, kontorschef för Karlskronakontoret vilket även omfattar Ronneby och Emmaboda. Vi söker minst en till medarbetare nu när vi flyttat till nya lokaler, vi räknar med en ökande efterfrågan framöver och måste därför höja kapaciteten därefter.

Kompetens viktigaste framgångsfaktorn
Metrias kontor i Karlskrona arbetar med allt från mätning, beräkning och kartläggning till GIS (Geografiska Informationssystem).
GIS används numera ganska brett inom kommunal, statlig och privat verksamhet, då omkring 80 procent av all information som hanteras i samhället idag kan knytas till en digital karta.
– Vi använder den senaste mätningstekniken och vår utrustning är toppmodern. Utrustning i all ära – det är fortfarande människor som använder den, och vi ser till att vara a jour med det senaste inom branschen. Vi vidareutbildar våra medarbetare och satsar på att hålla en hög och jämn kompetens inom företaget, detta är också en av våra viktigaste framgångsfaktorer, säger Jonas Rasmussen som avslutning.

En kontakt med Metria innebär en kontakt med en hel sfär av kunskap och ett kontaktnät som i princip sträcker sig från Malmö till Kiruna.


Transport & Logistik SNL 2010-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2010-5

Huvudtema: Transport & Logistik
At the core of sustainable development

Enforced and improved infrastructural systems are not only creating more opportunities for new and growing companies. By developing our infrastructure in line with the governmental green perspective we are at the core of sustainable development, where more jobs are generated while at the same time creating intelligent solutions to reduce our impact on the environment.

Back to top