Karlskronabolag världsledande inom trådlös kommunikation

Maingate är en global aktör inom IT och kommunikation som drivs av ambitionen att bli det självklara valet inom tjänster som rör maskin-till-maskin-kommunikation, M2M. Maingate erbjuder lösningar som möjliggör övervakning, administration och kommunikation med utrustning som är trådlöst uppkopplad.

Producerande företag kan genom att få tillgång till värdefull information utvecklas ytterligare och erbjuda ännu mer konkurrenskraftiga produkter och erbjudanden till sina kunder.
– Informationen har ett värde och genom att göra den tillgänglig möjliggörs effektivisering av produktionsverksamheten, förklarar marknadschef Patrick Isacson. Det är exempelvis betydligt mer kostnadseffektivt att läsa av en mätare digitalt på distans än att skicka ut en tekniker som gör det på plats.

Liten aktör med global närvaro
Maingate är ett litet företag med global närvaro. Verksamheten etablerades i Karlskrona 1998 och hade från början en handfull anställda. Idag är man över 50 medarbetare och genom att tjänsterna bygger på trådlös kommunikation har Maingate inga geografiska begränsningar.
– Vi fokuserar på ett tjänsteområde – och det är trådlös kommunikation. Våra konkurrenter bedriver ofta en annan huvudverksamhet och erbjuder M2M som en kompletterande tjänst. Genom att vi enbart arbetar med detta har vi förfinat tekniken och skaffat oss en unik kunskap inom området, vilket också gör oss till en av de främsta, menar Patrick.
Maingates verksamhet är indelad i tre sammanlänkade områden: kommunikationsproduktion, smarta tjänster och konsulttjänster.
– Vi analyserar vilken typ av information som kunden använder, vilken information som skulle kunna effektivisera verksamheten och hur man får tillgång till den. Vi åtar oss hela ansvarskedjan och tar fram en lösning som passar den enskilda kunden, integrerar den och hjälper därefter till att underhålla den.

Ökad konkurrenskraft genom kontroll över informationsflöden
Maingate hjälper sina kunder gå från att sälja en produkt till att erbjuda komplettat funktioner och tjänster.
– För att man ska kunna gå framtiden till mötes som en konkurrenskraftig och attraktiv aktör krävs det också en insats – att man tar kontroll över informationsflöden. Vi kopplar idag upp allt från stenkrossar till elmätare. Oavsett vad för information en produkt genererar och oavsett var den befinner sig i världen så ser vi till att informationen finns tillgänglig för den som behöver den, förklarar Patrick Isacson avslutningsvis.


Transport & Logistik SNL 2010-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2010-5

Huvudtema: Transport & Logistik
At the core of sustainable development

Enforced and improved infrastructural systems are not only creating more opportunities for new and growing companies. By developing our infrastructure in line with the governmental green perspective we are at the core of sustainable development, where more jobs are generated while at the same time creating intelligent solutions to reduce our impact on the environment.

Back to top