Unneforssågen är ett modernt sågverk med höga kvalitétskrav. Det mesta av produktionen exporteras

Det berättar sågverkschef Olle Söderlund, som arbetat på sågen sedan 1974.

Södra Timber AB är ett av Sveriges ledande sågverksföretag. Inom Södra Timber AB finns tio sågverk som är inriktade på olika träslag, produkter och marknader.
Unneforssågen, som alltså är ett av de sågverk som företaget äger, ligger vid Norra Unnaryd, sydväst om Jönköping. Här producerar man snickerivirke, listämnen, trall och emballagevirke. Ungefär 70 procent av produktionen exporteras, främst till Nordafrika och Mellanöstern, men även till Storbritannien.

Maximal användning av stocken
Unneforssågen är ett modernt sågverk och i det begreppet ligger att vara flexibel och att snabbt kunna anpassa sig till marknadens och kundernas krav.
Sedan 1988 inriktar sig produktionen mot furu. Man arbetar för att ta tillvara fururåvara av hög kvalité. Det gäller att se till att själva stocken delas på ett sådant sätt att man får optimalt utbyte, berättar Olle Söderlind. Det är frågan om kunskap, varje timmerstock bedöms för sig och sönderdelas sen på det för just den stocken maximala viset.

Lång historia
Unneforssågen har en lång historia. Redan 1771 fick man tillstånd att bygga en såg här. 1944 köptes sågen av Jönköpings läns skogsägarförening , 20 år senare tog Södra Skogsägarna över och idag ägs man alltså av Södra Timber AB.
Unneforssågen har haft en del motgångar, 1981 brann hela sågen ned till grunden och tjugo år senare brann såväl justerverk som lunchrum. Men man gav inte upp. Året därpå, 2002, kunde ett nytt justerverk invigas. 2005 var de uppe i full produktion. Idag är sågen trimmad för 110 000 kubikmeter. Man skulle kunna utöka produktionen, men för det krävs nytt myndighetsintyg.
Företaget har 53 anställda. Av dessa är bara en kvinna, något sågverkschef Söderlind gärna skulle vilja ha ändring på.


Transport & Logistik SNL 2010-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2010-5

Huvudtema: Transport & Logistik
At the core of sustainable development

Enforced and improved infrastructural systems are not only creating more opportunities for new and growing companies. By developing our infrastructure in line with the governmental green perspective we are at the core of sustainable development, where more jobs are generated while at the same time creating intelligent solutions to reduce our impact on the environment.

Back to top