Miljösäck tar nya tag och hoppas på nytt affärsområde

Miljösäck AB är på hugget igen efter några års svacka. Hela 2010 har kantats av nyinvesteringar och djärva drag – och det lönar sig uppenbarligen. Idag har Miljösäck bra flyt och man har på kort tid lyckats erövra betydande marknadsandelar.

Miljösäck tillverkar som namnet antyder påsar och sopsäckar av 100 procent återvunnen mjukplast. Mathias Nilsson har sedan han tillträdde posten som VD förra året satsat stenhårt på att lyfta företaget. Med strategiska investeringar och en stor nypa mod har Mathias vänt på skutan och idag överraskar Miljösäck med ett nytt affärsområde – bärkassar.

Fler ben att stå på
Miljösäck får en ny kostym – och fler ben att stå på. Miljösäck har sedan etableringen 1992 producerat enbart påsar och sopsäckar men aldrig bärkassar. Efter en provorder på 100 000 bärkassar har Miljösäck antagit utmaningen och producera upp till 50 miljoner kassar per år.
– Det blir marknaden som får avgöra nästa steg, och blir det en stor efterfrågan på våra bärkassar kommer vi att behöva nyanställa, säger Nilsson.
Miljösäck har redan kompetens för att bli framstående inom området bärkassar eftersom företaget har sitt ursprung i Norrköpingsföretaget Celloplast AB, som framgångsrikt tillverkade plastkassar på 60- och 70-talen.
– Många av våra anställda kommer från Celloplast och har erfarenhet från den tiden. Det ger oss ett försprång nu när vi börjar tillverka plastkassar.

2011 blir det stora lyftet
Miljösäck har gjort flera investeringar under 2010 och samtliga med mycket kort återbetalningstid. Bland annat har man nu en egen kylanläggning så att man slipper köpa in kylvatten för dyra pengar, den nya anläggningen innebar en investering på omkring en halv miljon kronor, men med goda resultat ser man att investeringen redan betalat sig. En hel del resurser har även dedikerats till att förstärka försäljningssidan som i sin tur lyckats visa upp positiva resultat på kort tid.
– Vi kommer inte att gå med vinst i år, men 2011 blir vårt stora lyft, konstaterar Mathias. Under utvecklingsperioden har vi framförallt satsat på att stärka organisationen internt, inga uppsägningar utan snarare ännu mer fokus på de anställdas utveckling.

Tiotusentals ton ren miljövinst
Produktionskapaciteten har utökats genom att tillståndet som säger att Miljösäck får hantera 10 000 ton plast per år utökats till 17 000 ton.
– Vi är en viktig samhällsaktör eftersom vi tar hand om förbrukade påsar, kassar och säckar och omvandlar dem till nya produkter av värde. Genom att återvinna mjukplasten sparar vi in långt över ett tiotusental ton koldioxid årligen, det är en ren miljövinst, förklarar Mathias Nilsson.
Samtidigt är miljö ett stort försäljningsargument eftersom allt fler blir medvetna om sin egen miljöpåverkan och vill göra något åt den, Miljösäcks verksamhet ligger därför rätt i tiden vilket också främjar för vidare tillväxt. De som vill vara säkra på att få en miljöriktig och korrekt hantering av sin insamlade plast vänder sig till oss för en kvalitets och miljösäkrad process i Sverige. Intresset för den här typen av lösning ökar i takt med att miljömedvetenheten stiger hos privatpersoner och företag. Vi är unika som kan erbjuda en återvinning och nyproduktion som för materialet tillbaka till den svenska utan att lämna landets gränser. Idag är det tyvärr fortfarande stora volymer som går på export till bland annat Kina.


Transport & Logistik SNL 2010-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2010-5

Huvudtema: Transport & Logistik
At the core of sustainable development

Enforced and improved infrastructural systems are not only creating more opportunities for new and growing companies. By developing our infrastructure in line with the governmental green perspective we are at the core of sustainable development, where more jobs are generated while at the same time creating intelligent solutions to reduce our impact on the environment.

Back to top